Afbeelding
Foto: Facebookpagina RK Begraafplaats

Grondsanering op begraafplaats gaat verder: ‘Derde fase rondom opruiming puin en asbest’

Door: Remko Vermunt Algemeen

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom gaat verder met de grondsanering op de algemene begraafplaats aan de Holleweg in Bergen op Zoom. Bij een bodemonderzoek werd in het verleden al puin en asbest aangetroffen. Eerder werden delen van het terrein al gesaneerd. Vandaag start de derde fase van de sanering.

De gemeente Bergen op Zoom heeft eerder een plattegrond gemaakt met daarop locaties waar mogelijk niet-ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig zijn. De huidige begraafplaatsen aan de Holleweg/Mastendreef kwamen naar voren als ‘verdacht gebied’. Op de drie begraafplaatsen (algemene begraafplaats, Rooms Katholieke begraafplaats en de Islamitische begraafplaats) en het terrein van het crematorium is met een zogenaamde grondradar bodemonderzoek gedaan. Deze grondradar ‘kijkt’ vier meter de bodem in. Bij dit onderzoek werden geen explosieven aangetroffen.

Op de algemene begraafplaats, kon het explosievenonderzoek niet helemaal worden uitgevoerd, omdat er puin in de bodem zat. Toen er verder onderzoek werd gedaan, bleek dat er ook asbest tussen het puin zat. In januari 2021 werd daarom een vervolgonderzoek gestart om de asbestvervuiling beter in beeld te brengen.

Aanpak

De gemeente gaat door om deze asbest- en puinvervuiling te verwijderen. Op alle plaatsen waar nog geen graven zijn, wordt ongeveer 50 centimeter van de grond afgegraven. Deze vervuilde grond wordt afgevoerd en er komt schone grond voor in de plaats. Ook wordt dan het explosievenonderzoek uitgevoerd. Na de sanering is het gesaneerde terrein schoon zowel wat betreft asbest als explosieven. 

Bestaande graven

Als er later een ruiming of bijzetting plaatsvindt, wordt dat betreffende bestaande graf gesaneerd. Dit betekent dat het nog jaren kan duren voordat alle graven gesaneerd zijn. Het ligt niet voor de hand dat er in/op de bestaande graven niet-gesprongen explosieven aanwezig zijn. Deze zouden bij het delven van het graf ‘aan de oppervlakte’ zijn gekomen.

Er zijn voor bezoekers door de asbestvervuiling geen beperkingen of risico’s bij een bezoek aan de begraafplaats. Bezoekers hoeven geen beschermende maatregelen te nemen.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief