De kerncentrale in Borssele.
De kerncentrale in Borssele. Foto: Britta Janssen

Gesprek over kerncentrales in Driewegen

Door: Britta Janssen Algemeen

DRIEWEGEN - In dorpshuis ’t Durpsuus in Driewegen vindt dinsdag 22 november een bijeenkomst plaats voor inwoners van Driewegen, Ellewoutsdijk en Ovezande over de mogelijke komst van nieuwe kerncentrales in Borssele. Burgemeester Gerben Dijksterhuis en wethouder Kees Weststrate van de gemeente Borsele willen van de inwoners horen onder welke voorwaarden nieuwbouw van kerncentrales voor hen mogelijk is.

Het Rijk wil twee nieuwe kerncentrales bouwen in Nederland en zoekt daarvoor een geschikte locatie. Daarvoor kijkt ze onder andere naar Borssele. Naar verwachting kiest het Rijk in december de voorkeurslocatie. ‘Voordat we met de Rijksoverheid in gesprek gaan over nieuwbouw, willen we van onze inwoners weten onder welke voorwaarden dat voor hen mogelijk is’, schrijft Borsele op haar website. ‘Tijdens de gesprekken is het niet de vraag of men voor of tegen kernenergie is, maar welke voorwaarden er zouden moeten gelden voor nieuwe kerncentrales in onze gemeente.’

Leefbaarheid

Half oktober praatten Dijksterhuis en Weststrate al met zo’n 70 omwonenden uit Borssele, Lewedorp, Nieuwdorp en ‘s-Heerenhoek over dit onderwerp. ‘De rode draad was de vraag hoe we de leefbaarheid bewaken. De reacties, meningen, zorgen en suggesties waren divers, maar er zijn ook gemene delers. Het thema veiligheid staat voorop, maar ook het thema leefbaarheid kwam in alle gesprekken naar voren. Ook zorgen over de waarde van woningen, extra infrastructuur, reputatie van de Rijksoverheid in complexe dossiers en werkgelegenheid kwamen ter sprake.’

Stapeling

De bewoners benoemden ook het totaal van nieuwe ontwikkelingen in hun woonomgeving, zoals nieuwe hoogspanningslijnen en -stations en mogelijke komst van een waterstofcentrale. ‘Die stapeling van ontwikkelingen is voelbaar voor inwoners. Dat gaat verder dan alleen het fysieke zicht op de industrie. Inwoners vragen zich af hoe zij gecompenseerd worden als er nieuwe kerncentrales komen. Zoals een inwoner het verwoordde: “Een extra wipkip is leuk, maar de onzekerheden die wij én onze kinderen de komende decennia krijgen is wellicht niet eens in geld uit te drukken.” Hoe zorgen we er samen voor dat het goed wonen, werken en recreëren blijft in de gemeente? Hoe bewaken we de leefbaarheid?’

Enquête

Deze maand komt er ook een digitale enquête beschikbaar voor alle Borselenaren. De gemeente verzamelt alle informatie uit de bijeenkomsten en enquête voor de gesprekken met minister Rob Jetten van Klimaat en Energie. 

Aanmelden

Het gesprek in Driewegen op dinsdag 22 november duurt van 19.30 tot 20.30 uur. Inwoners kunnen zich aanmelden via www.borsele.nl/nazomergesprekken.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief