Afbeelding
Foto: Waterschap Scheldestromen

Waterschap bouwt nieuw gemaal De Poel

Door: Redactie Algemeen

‘s-HEER ABTSKERKE - In ’s-Heer Abtskerke wordt gestart met de bouw van het nieuwe gemaal De Poel. Aan de ’s-Heer Abtskerksezandweg, naast het spoor van de stoomtrein, wordt het bestaande gemaal vervangen door een nieuw gemaal.

Om het watersysteem toekomstbestendig te maken wordt de capaciteit van het gemaal vergroot. Leidingen van het huidige gemaal blijven liggen en krijgen een andere functie. Eén leiding wordt ingezet als vispassage en één als terugstroomleiding zodat in tijden van droogte water kan worden ingelaten. 

De kosten van het project zijn geraamd op in totaal 9,1 miljoen euro. Het project ontvangt € 3.350.000 aan E-POP-3 subsidie. Aannemer Van Boekel Bouw & Infra uit Zeeland voert de werkzaamheden uit. In het voorjaar van 2024 moeten het nieuwe gemaal en de vispassage functioneren. Het huidige gemaal blijft in werking totdat het nieuwe gemaal is getest en werkt. 

Toekomstbestendig watersysteem 
Klimaatverandering is voor het waterschap dagelijkse praktijk. Om het watersysteem toekomstbestendig te maken is uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk. De twee visvriendelijke pompen van het nieuwe gemaal kunnen 270 m3 water per minuut afvoeren, een verhoging van 50 mper minuut ten opzichte van het oude gemaal. Dit verbetert de afvoer van water in extreme situaties Waterbeheer 21e eeuw (WB21), het peilbeheer onder dagelijkse omstandigheden en het draagt bij aan de doelen van schoon water in de Kaderrichtlijn Water (KRW).    

Tweerichtingsverkeer  
Trekvis kan gemaal De Poel veilig passeren via een vispassage. De vissen die vanaf de Westerschelde via gemaal Maelstede de polder inkomen, kunnen verder migreren richting de omgeving van Goes. Dit gaat met name om paling (glasaal) en driedoornige stekelbaars die vanaf zee de polder intrekken. Via de vispassage kan vis zoals baars, snoekbaars, blankvoorn, giebel en karper ook tussen de polders bewegen. Met een ingebouwde camera kunnen vissen herkend en geteld worden. De vispassage maakt vismigratie in twee richtingen mogelijk waar een barrière als een gemaal de zwemroute blokkeert.  

Dit project ontvangt financiële steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief