Een impressie van het ontwerp van de opslag.
Een impressie van het ontwerp van de opslag. Foto: Provincie Zeeland

Borsele bezorgd over plan voor bulkopslag Sloegebied

Door: Britta Janssen Algemeen

HEINKENSZAND - Evolution Terminals en Vesta Terminals willen in het Sloegebied een bulkopslagvoorziening realiseren voor onder meer ammoniak. In het traject van de vergunningverlening voor de bouw dient de gemeente Borsele een zienswijze in. “De risico’s van de extra ammoniaktransporten die deze ontwikkeling met zich meebrengt, zijn naar onze mening niet goed in beeld gebracht”, vertelt de Borselse wethouder Kees Weststrate over de zienswijze. Ook vraagt de gemeente te onderzoeken of de ammoniak via buisleidingen kan worden getransporteerd.

Als er een bulkopslag komt in het Sloegebied heeft dat ammoniaktransporten via de weg en het spoor tot gevolg. “Dan rijden er extra treinen en vrachtwagens langs of door kernen in Borsele en de buurgemeenten. 

Impact rijksprojecten

Daarnaast vraagt Borsele opnieuw aandacht voor de opeenstapeling van plannen voor grote energieprojecten in het Sloegebied. “Momenteel tellen we op ons grondgebied zeven lopende en aanstaande projectprocedures. Deze projecten van nationaal belang vragen veel van de beperkte fysieke ruimte. Daarnaast hebben ze allemaal in meer of mindere mate impact op de omgeving én op elkaar. Mogelijk staat de komst van de bulkterminals van Evolution Terminals en Vesta Terminals op gespannen voet met deze rijksprojecten. Dit vanwege de beperkte fysieke ruimte en de impact van de bulkterminals. Dit is naar onze mening niet goed onderzocht.”

Meer informatie

De Milieueffectenrapportage (Mer), Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de aanvraag omgevingsvergunning liggen nog tot en met 22 februari ter inzage voor belanghebbenden om een zienswijze in te dienen. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Zeeland: www.zeeland.nl/onderwerpen/ruimte/ammoniak Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief