Monumentenboek Heemkundekring Jan uten Houte
Monumentenboek Heemkundekring Jan uten Houte Foto: Heemkundekring Jan uten Houte

Historisch Monumentenboek Etten-Leur na zeven jaar af

Sport en Vereniging

ETTEN-LEUR - Na vele jaren intensief werk in het beschrijven, fotograferen, vormgeven en besluiten over hoe het beste de monumenten van Etten en Leur in een boekwerk in beeld kunnen worden gebracht, is het er toch van gekomen.

Op vrijdag 8 september is als start van het Brabants Erfgoedweekend / Open monumentendag 2023 het Monumentenboek van Etten-Leur aan wethouder Ger de Weert overhandigd door de coördinator van de Werkgroep Materieel Onroerend Erfgoed van de Heemkundekring Jan uten Houte. Om dit boekwerk te realiseren is er bijna zeven jaar gediscussieerd, nagedacht, gewerkt over hoe de monumenten van de Gemeente Etten-Leur het beste in een boekwerk van 144 pagina’s gepromoot kunnen worden. In het monumentenboek zijn de historische gebouwen en objecten van de gemeente bij elkaar in beeld gebracht. 

Onze gemeente heeft op dit moment 66 rijksmonumenten en 99 gemeentelijke monumenten en 5 VanGoghmonumenten. Deze monumenten zijn om diverse redenen aangewezen als monument. Dat kan zijn vanwege hun architectuur en kunsthistorische waarde, maar ook juist vanuit hun cultuurhistorische waarde of hun herkenbaarheid en zeldzaamheid. Natuurlijk zijn er nog wel meer historische objecten of elementen te vinden maar in het boek hebben we ons beperkt tot de objecten met de officiële titel ´monument´. De monumenten binnen de gemeentegrens zijn uit verschillende tijdsperioden van het verleden, het oudste zijn van rond 1600 en het jongste uit de jaren 50 van de vorige eeuw. De verscheidenheid is groot en elk heeft wel een interessant verhaal. 

Etten-Leur bestaat in oorsprong uit de twee dorpskernen Leur en Etten, elk met hun eigen kenmerken. Uit deze kernen lopen de zogenaamde bebouwingslinten. Eromheen ligt het landelijke buitengebied. De meeste monumenten treffen we aan binnen de dorpskernen, in het landelijke gebied zijn ze meer verspreid. De monumenten vormen daarbij een belangrijke basis in dat grote geheel. Ook de inrichting van de openbare ruimte of directe omgeving blijft een rol spelen in de beleving van het totaalbeeld. 

Eigenaren van al die monumenten moeten we complimenteren, want zij hebben de dagelijkse zorg voor het in standhouden en of beheer. Door goed naar de monumenten te kijken kunnen we meer te weten komen over de geschiedenis, de gewoonten van die tijd of de mensen die er woonden en werkten. Het gaat vooral om bewustwording van de kwaliteit van het historische erfgoed, het behoud daarvan en het feit dat ook de omgeving daar een grote invloed op kan hebben. We hopen dat dit beeldboek inspiratie geeft om op zoek te gaan, te kijken, naslagwerk te lezen of gewoon; ervaar en beleef het.

Het boekwerk is te koop bij Bruna winkels, City Shop en het HeemHuis, Bruchtplein 84.[n]Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief