De toneelzaal van dorpshuis de Steiger.
De toneelzaal van dorpshuis de Steiger. Foto: Cindy Kanters

Dorpshuis de Steiger vernieuwde versie

Algemeen

STAMPERSGAT - Nu de Coronamaatregelen versoepelen en de activiteiten in ons Dorpshuis weer gestaag aan het “opstarten” zijn willen we de gelegenheid aangrijpen om u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rondom “ONS” Dorpshuis.

Afgelopen oktober heeft Paula Ernest tijdens het Dorpsberaad uitleg gegeven over het “reilen en zeilen” in en rondom ons mooie Dorpshuis. Naast een doorkijk op de vele activiteiten heeft zijn ook aandacht gevraagd voor onderwerpen waar gebruikers en bestuur dagelijks mee te maken hebben. In de situatie waar de gemeente eigenaar is van het Dorpshuis en het beheer is belegd bij de Stichting Dorpshuis, vormen duidelijke afspraken de basis voor een goede samenwerking.

De dagelijkse aandachtpunten zijn voor het bestuur aanleiding geweest om een nieuwe visie op het beheer en gebruik van het Dorpshuis te ontwikkelen. De gemeente gaf gehoor aan onze oproep om de visie te vertalen naar een concreet plan en zo vond en er een gesprek plaats met de ambtelijk verantwoordelijken en Wethouder Thomas Melisse. Al snel bleek ons plan goed te worden ontvangen en zijn we als bestuur gaan bekijken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat al onze wensen (inwoners en bestuur) inzichtelijk gemaakt konden worden. Om te borgen dat al onze wensen ook worden gehoord en meegenomen hebben wij een werkgroep gevormd waarin gemeente, bestuur van het Dorpshuis en de Samenstichting zitting nemen. Om de meningen en ideeën van iedereen mee te kunnen nemen naar deze werkgroep hebben we een klankbordgroep in het leven geroepen waarin we de stem van alle inwoners willen laten doorklinken. Dus vertegenwoordigers van zo veel mogelijk inwoners van Stampersgat.

Klankbordgroep
Op woensdag 10 juni heeft het eerste “Klankbordgroep” overleg plaats gevonden. In onze beleving een groot succes! Het is immers zo dat de gebruikers beter weten wat zij missen in het pand waarmee hun input van groot belang is. Zoals u heeft kunnen lezen in de krant heeft het college een voorstel geschreven waarin een bedrag van €40.000 beschikbaar gesteld wordt om te onderzoeken hoe we het Dorpshuis toekomstbestendig kunnen inrichten. De architect gaat aan de gang om de visie van de klankbordgroep te vertalen naar een concreet voorstel. Na goedkeuring van alle betrokkenen hopen we in het vierde kwartaal van dit jaar op toewijzing van het juiste budget zodat we kunnen gaan starten met de aanbesteding.

Dit is natuurlijk allemaal heel positief. Zoals wij als bestuur ook al aangaven geeft dit ons nieuwe energie om ons vol goede moed in te zetten voor ONS Dorpshuis wat zo’n 85 tot 90 uur per week door u en andere gebruikers gebruikt wordt..Tijdens het overleg van 10 juni kwamen er toch wat punten naar voren die breder zijn dan het Dorpshuis alleen. Zo werd er ook aangegeven dat activiteiten op het dorp weleens door elkaar lopen en dat is zonde. Een jaaroverzicht/planning is daarom wenselijk.
Wij vragen u daarmee wanneer u als vereniging, onderneming of particulier iets organiseert wat voor iedereen toegankelijk is, dit aan ons kenbaar te maken via dorpshuisdesteiger@gmail.com. Wij zetten wij het in de planning op onze website, waarmee we gezellig bij elkaars activiteiten komen kijken en een drankje nuttigen.

Streven
Ons streven is onze verenigingen een dak boven het hoofd te bieden en iets te kunnen betekenen voor alle inwoners van Stampersgat op wat voor manier dan ook![n]Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief