Arno vd Maarel en Richard Driessen bij de Blankershove vijvers in Oud Gastel.
Arno vd Maarel en Richard Driessen bij de Blankershove vijvers in Oud Gastel. Foto: Diny Driessen

Halderbergse Verbinding wandelroute gereed

Algemeen

HALDERBERGE - Burger-initiatief “Een brug te weinig” heeft de afgelopen maanden verder gewerkt aan het verbeterplan van het Halderbergse wandelgebied. De 10 routes van de Halderbergse Verbinding Route, welke de kernen van Stampersgat, Oud Gastel, Oudenbosch, Bosschenhoofd en Hoeven verbinden, zijn klaar en vrij beschikbaar op de site van Visit Halderberge. Deze routes, zijn op basis van wandelknooppunten door Arno van der Maarel ontwikkeld.

De Gemeente Halderberge werkt aan een Visie voor het Sportpark Albano, met als uitgangspunt het gebied rondom de sport accomodaties als wandelgebied te ontwikkelen. De gewenste “Wandelbrug over de Koepelbaan” is inmiddels opgenomen in deze Visie. Medio juni 2022 wordt dit plan aan de Gemeenteraad gepresenteerd, waarna deze een beslissing neemt. Om de kosten van de “Brug” aanvaardbaar te houden, wordt voorgesteld om circulair te bouwen. Er is contact met de Bruggenbank.nl, waar gebruikte bruggen worden opgeslagen die in aanmerking komen voor hergebruik. Het voordeel is: De EU subsidieert circulair bouwen. De Gemeente ontwikkelt tevens het nabij gelegen plan “de Groene Vaart”, waarbij wordt gestreefd het in het plan opgenomen wandelgebied, richting Albanoweg te ontsluiten. Zo ontstaat aan de rand van Oudenbosch een aaneen gesloten natuur-corridoor, welke met de Wandelbrug en het Retentievijver gebied, onderdeel zijn van de Halderbergse Verbinding Wandelroute. Het Burger initiatief bedankt voormalig raadslid Thijs Graste, die zich vele jaren voor de ontwikkeling van het buitengebied heeft ingezet. Een aantrekkelijk wandelgebied draagt bij aan het welzijn van de bevolking, dit wordt onderschreven door medische en para-medische organisaties. Bij toeval valt de presentatie van deze wandelroute samen met het 25 jarig jubileum van de Gemeente Halderberge, waarbij verbinding prioriteit krijgt. In zijn zoektocht naar realisatie van het wandelplan werd Richard Driessen ondersteund door de Gemeentelijke organisatie. Tevens werd hij benaderd door Waterpoort en heeft deelgenomen aan de 11e sessie van Waterpoort Academy. Deze organisatie, welke wordt ondersteund door provincies Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en een zestal gemeenten in de Mark-Dintel Delta, biedt ondersteuning bij het realiseren van Burger-initiatieven. Waterpoort was eerder betrokken bij initiatieven in Halderberge zoals: Waterplein in wijk Velletri te Oudenbosch, Watertafels in Stampersgat. In de regio: Het water terug in Zevenbergen, uitbreiding van camping Markdal in Standdaardbuiten en herontwikkeling van het Benedensas in de Heen. Verschillende politieke partijen hebben dit onderwerp in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Daardoor valt er volgens Richard Driessen voor de inwoners van Halderberge, welke graag actief zijn in de natuur, nu veel te kiezen. Zijn advies: Lees de programma’s en breng uw stem uit op 14, 15 of 16 maart.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief