Het tracé van Net op zee - Nederwiek 1
Het tracé van Net op zee - Nederwiek 1 Foto: RVO.nl

Informatiebijeenkomst Net op Zee Nederwiek 1

Door: Redactie Algemeen

VEERE - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT TSO B.V. (TenneT) willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar het Sloegebied in Borsele. Deze ondergrondse hoogspanningsverbinding is nodig om de duurzame energie, die in de toekomst op zee wordt opgewekt vanuit dit windenergiegebied, naar land te kunnen transporteren.

Op dinsdag 4 oktober 2022 is iedereen van harte welkom op de informatiebijeenkomst over Net op zee Nederwiek 1. Deze bijeenkomst wordt door het ministerie van EZK samen met TenneT georganiseerd en wordt gehouden in het Dorpshuis Het Akkoord, aan de Oudestraat 9 in Veere. 

Inzage concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD)Directe aanleiding is de ter inzage legging van concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) voor het project Net op Zee Nederwiek 1. In deze notitie staat welk tracé wordt onderzocht en welke milieu-onderzoeken worden uitgevoerd voor het op te stellen milieueffectrapport voor dit project. Het concept is tot en met 20 oktober te bekijken op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Aanmelden is niet nodigU kunt vrij inlopen tijdens deze bijeenkomst tussen 19.00 en 21.00 uur. U hoeft zich dus niet vooraf aan te melden. Tijdens de informatiebijeenkomst vindt u informatie over het project en de procedure. Ook kunt u vragen stellen aan medewerkers van TenneT en het ministerie van EZK. Meer informatie over Net op Zee Nederwiek 1 staat op de website van RVO Net op zee - Nederwiek 1 en TenneT Net op zee Sloegebied.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief