Dagelijks Bestuur Scheldestromen 8 juni 2023
Dagelijks Bestuur Scheldestromen 8 juni 2023 Foto: Waterschap Scheldestromen

Nieuw dagelijks bestuur waterschap gekozen

Door: Redactie Algemeen

MIDDELBURG - Waterschap Scheldestromen krijgt een nieuw dagelijks bestuur. Donderdagavond 8 juni 2023 werden de leden door de algemene vergadering verkozen.

Het gaat om de volgende mensen:

-  Marianne Poissonnier-Dekker (BBB), portefeuille afvalwaterketen
- Marien Weststrate (Partij voor Zeeland), portefeuille wegen
- Gert van Kralingen (SGP), portefeuille waterkeringen
- Carla Michielsen (CDA), portefeuille financiën
- Wim van Gorsel (Ongebouwd), portefeuille watersystemen

Monistisch bestuurssysteem
Dijkgraaf Toine Poppelaars: “Dit dagelijks bestuur vormt een sterke combinatie van ervaring en nieuwe impulsen. Drie leden, inclusief ikzelf zijn al langer in functie. Daarnaast zijn er twee relatief nieuwe portefeuillehouders die de kans krijgen hun aandachtsgebied te continueren. Marianne Poissonnier is nieuw binnen het waterschap, maar brengt bestuurlijke ervaring mee vanuit haar positie als voormalig wethouder in de gemeente Sluis. Dat geeft vertrouwen in de stabiliteit van het waterschapsbestuur en -beleid.”
De leden van het dagelijks bestuur blijven ook lid van de algemene vergadering. Dit komt omdat een waterschap in tegenstelling tot andere Nederlandse overheden een monistisch bestuurssysteem heeft in plaats van dualisme.

Bestuursakkoord
Op 15 maart jl. vonden de waterschapsverkiezingen plaats. De BBB kwam met 7 zetels als grote winnaar naar voren. Zij namen het initiatief in de formatie en op hun voorspraak werd Jan Lonink als verkenner aangewezen. Uit deze verkenning kwam een coalitie tussen BBB, Partij voor Zeeland, SGP, CDA en Ongebouwd als beste optie naar voren. Deze coalitie kreeg de afgelopen weken vorm en werd bekrachtigd met het opstellen van een uitgangspuntennotitie waarop de samenwerking tussen deze partijen gebaseerd wordt. Deze notitie is vanavond aan de orde ge-weest in de algemene vergadering en zal de komende periode in een interactief proces worden vertaald in een waterschapsbreed bestuursakkoord met inbreng van alle partijen in de algemene vergadering. En ook door externen ingebrachte reacties voorafgaand aan de verkiezingen, kunnen hierin een plaats krijgen. Het streven is om het bestuursakkoord voor de begrotingsbehandeling 2024 gereed te hebben.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief