Afbeelding

Plannen voor een nieuwe wijk in Zevenbergen Oost

Door: Monique Jansen Algemeen

ZEVENBERGEN - Wonen in de gemeente Moerdijk is aantrekkelijk, waardoor er veel vraag is naar woningen. De gemeente wil een nieuwe wijk bouwen in Zevenbergen Oost.

Vanaf 14 januari is er informatie over de eerste ideeën te vinden op moerdijk.nl/zevenbergenoost . Op 17 januari organiseert de gemeente een online informatie-sessie. Het gaat om de ontwikkeling van woningbouw aan de oost en zuidzijde van de kern. In combinatie met een verbindingsweg die vanuit de nieuwe wijk Bosselaar Zuid onder het spoor doorgetrokken wordt richting de Hazeldonkse Zandweg/N389 als verbinding Zuidrand-Oostrand.

In de afgelopen periode is nagedacht over de belangrijkste aspecten bij de ontwikkeling van deze wijk. Dit is weergegeven in een Visie op hoofdlijnen.

Donderdag 13 januari is de gemeenteraad geïnformeerd over de visie op hoofdlijnen en de eerste ideeën voor deze wijk. Hoe het college denkt over ontwikkeling en opzet van het gebied. Over de globale verdeling van het aantal woningen (koop/huur/prijsklassen) maar nog niet over waar ze precies komen en hoe hoe groot de kavels zijn.

Op 20 januari volgt er een bespreking in de commissie en in de raadsvergadering van 3 februari besluit de raad of de gemeente verder kan met het onderzoeken van de haalbaarheid van het project.

Informatie op de site vanaf 14 januari

Vanaf 14 januari staat de visie op hoofdlijnen op www.moerdijk.nl/zevenbergenoost. Na het lezen daarvan kan iedereen tips of suggesties doorgeven aan de plannenmakers. Ook zal er een klankbordgroep worden samengesteld om mee te denken over het project.

Online informatiesessie op 17 januari

Op maandag 17 januari organiseert de gemeente van 19.00 tot 20.00 uur een online informatiesessie over Zevenbergen Oost. De visie op hoofdlijnen wordt dan kort toelicht en er is ruimte voor het stellen van vragen of het geven van suggesties. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de avond door een e-mail te sturen naar zevenbergenoost@moerdijk.nl met de tekst aanmelden informatiesessie”. 

Planning 

Als de raad positief beslist, gaan gemeente en ontwikkelaars in 2022 de eerste ideeën omzetten in een plan. Het is de bedoeling om eind 2024 te starten met de bouw van de nieuwe wijk.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief