De locatie waar in Langeweg 15 woningen worden gebouwd.
De locatie waar in Langeweg 15 woningen worden gebouwd. Foto: Gemeente Moerdijk

Hoe staat het met de bouw van 2700 woningen in de gemeente Moerdijk?

Door: Yvonne Vermeulen Algemeen

MOERDIJK - In Moerdijk krijgen steeds meer woningbouwplannen vorm. Het college heeft afgesproken om in de huidige periode vaart te maken met de bouw van 2700 woningen. Die zijn niet allemaal af voor de nieuwe verkiezingen in 2026, maar de plannen worden één voor één in de steigers gezet. Tijd om eens te kijken hoe het er nu mee staat.

Langeweg
De 15 nieuwe woningen aan de Wethouder Trompersstraat zijn door het ondertekenen van een overeenkomst weer een stap dichterbij. Woonkwartier gaat hier 10 sociale huurwoningen bouwen. Deze woningen zijn prefab. Dat heeft grote voordelen, zoals een kortere bouwtijd op de locatie en minder overlast voor de omgeving. Naast 10 huurwoningen komen er 5 koophuizen: 2 twee-onder-een-kappers en 1 vrijstaande woning. De bouw van de sociale huurwoningen en de koopwoningen start zo veel mogelijk gelijktijdig, naar verwachting in de tweede helft van 2024. Als alles volgens planning verloopt, krijgen de toekomstige bewoners volgend jaar de sleutel van nieuwe huis.

Ook voor de locatie van de voormalige basisschool zoekt de gemeente een bestemming. Samen met dorpsbewoners wordt er gebrainstormd, in het tweede kwartaal van dit jaar wordt meer bekend.

Willemstad Oost
De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en behoefte in Willemstad, van hieruit is een plan gemaakt voor Willemstad Oost. De bouwplannen gaan uit van maximaal 200 woningen, verdeeld over vijf woonwijkjes van ongeveer 40 woningen en diverse woningtypen. In totaal bestaat minimaal 30% van de 200 woningen uit sociale huur en valt nog eens 30% in de categorie middenhuur en middeldure koopwoningen. Dat wil zeggen dat de woningen een maandelijkse huur tot € 1000 vragen en koopwoningen tot € 355.000 (prijspeil 2023). De gemeente hoopt dat de eerste spade in 2026 de grond in gaat.

Daarnaast zijn er ook kansen voor de locaties waar nu de scholen staan, hiervoor zijn nog geen concrete plannen. Komende jaren verhuizen eerst de Kogelvangers naar hun nieuwe locatie, daarna wordt er een multifunctionele accommodatie gebouwd waar onder andere de scholen en het buurthuis samenkomen. 

Locatie 7 Bergse Hoeve
In Zevenbergen zijn er op de locatie van de 7 Bergse Hoeve plannen om 36 appartementen te bouwen. Op de gepresenteerde plannen heeft de gemeente geen bezwaren ontvangen. Het gaat om een kleinschalig project met twee woontorens. Tussen de woontorens komt een groen dek, waaronder parkeervakken komen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt donderdag 14 maart door de gemeenteraad behandeld. De start van de bouw is eind dit jaar, de woningen worden dan begin 2026 opgeleverd.

Andere locaties Zevenbergen
De plannen voor 32 woningen aan de Roode Vaart (Huizersdijk en Generaal Allenweg) liggen voorlopig stil vanwege een procedure bij de Raad van State. Hetzelfde geldt voor de plannen aan Kop Roode Vaart: deze 80 woningen laten vanwege beroepschriften ook op zich wachten. Aan de Stoofstraat wordt dit jaar gestart met de bouw van 28 luxe appartementen.

Fijnaart
In Fijnaart wordt op diverse locaties gebouwd. Op de locatie van de Julianaschool komen 22 woningen, zowel rijwoningen, twee-onder-één-kap als appartementen. De grond wordt nu bouwrijp gemaakt.

Op de plek van het voormalig ZNS-terrein werkt de gemeente aan de pilot in samenwerking met Dura Vermeer. Dat wil zeggen dat de gemeente zich iets meer beperkt bij het project en de projectontwikkelaar juist inhoudelijke invulling kan geven. Zij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de communicatie en participatie met de omgeving. De gemeenteraad moet de plannen nog goedkeuren, dat zal in de loop van 2024 zijn. 

Dan de Waterwijk, de woningen zijn al af of in aanbouw. De buitenruimte, ook wel het woonrijp maken van de wijk staat gepland voor de tweede helft van 2024. 

Klundert
In de wijk Westschans komen ongeveer 140 woningen. De gemeenteraad heeft in de buidel getast om de financiering van het project. Vanwege de langere doorlooptijd van het omgevingsplan en bijbehorende onderzoeken wordt het concept later openbaar, waarschijnlijk april / mei. De gemeente verwacht eind 2024 of begin 2025 de vaststelling van het omgevingsplan te kunnen halen.

De locatie van de voormalige Coconschool is ook in beeld voor woningbouw. Er is is hier nog geen informatie over bekend, die volgt in het tweede kwartaal van 2024. Op het Bolwerk zijn inmiddels bouwactiviteiten, de appartementen gaan nog in de verkoop. Vanaf 2025 worden de woningen opgeleverd. 

Standdaarbuiten
De Vlinderbuurt in Standdaarbuiten wordt dit jaar afgerond. Dit jaar wordt alleen de buitenruimte nog aangepakt en woonrijp gemaakt. De plannen rondom het Suikerentrepot liggen voorlopig stil. In 2022 steeg de hypotheekrente en daarom werd de verkoopdrempel van 70% niet gehaald.

Zevenbergschen Hoek
In Zevenbergschen Hoek wordt dit jaar gestart met het bouwen van 22 woningen op de voormalige locatie van Den Hoek Vooruit, later dit jaar wordt gestart met bouwen.

Helwijk
Op de locatie van de voormalige basisschool wil de gemeente ook graag bouwen. De gemeente is met omwonenden en Woonkwartier in gesprek. De haalbaarheid en eerste schetsen komen in het tweede kwartaal van dit jaar.

Moerdijk
Waterfront Moerdijk: plannen aan de haven in het dorp liggen stil vanwege stikstofbeperkingen. De gemeente wil eerst de kades vernieuwen maar dat kan niet omdat er dan te veel stikstof neerslaat op de Biesbosch. De dijk kan wel dit jaar aangepakt worden. Wanneer de haveninrichting kan worden aangepakt is onbekend.

Voor de locatie aan de Steenweg 43 heeft Woonkwartier een omgevingsvergunning ingediend. Hier moeten 7 levensloopbestendige woningen komen. De aanvraag was niet compleet en is aangevuld door Woonkwartier. De ontwikkelingen liggen nu stil vanwege het Ecologisch Werkprotocol. 

In het tweede kwartaal van 2024 wordt er meer bekend over woningbouw aan de Koning Haakonstraat, de haalbaarheidsstudie wordt afgerond. Hetzelfde geldt voor de locatie van café De Put. Alle deze woningbouwprojecten vind je ook terug op moerdijk.nl/projecten.[n]Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief