Wereldgebedsdag-dienst 2024

zondag 3 maart 2024 19:00

Op zondagavond 3 maart is er weer de jaarlijkse Wereldgebedsdagdienst. Thema dit jaar is verdraag elkaar in liefde. Het is een viering samengesteld door vrouwen uit Palestina. Deze viering roept ons op om elkaar te dragen en verdragen in liefde, ondanks alle problemen en onderdrukking. De Open Deur commissie nodigt u van harte uit voor deze oecumenische viering. Aanvang 19.00u in de Ontmoetingskerk, Wilhelminastraat te Fijnaart.

Locatie