Foto: Hanneke Marcelis

Partijen in de rij voor plaatsje in Suikerlab

BERGEN OP ZOOM - Zes partijen hebben inmiddels een contract gesloten met de gemeente Bergen op Zoom voor het IRS-gebouw en daarnaast is de gemeente nog met tien partijen in vergaand stadium om eveneens een contract te ondertekenen. Dat laat wethouder Patrick van der Velden weten op vragen van Joey van Aken (PvdA).


De PvdA-fractie sprak onlangs haar ongenoegen uit, omdat er nog te veel onduidelijk zou zijn over de toekomst en de invulling van het gebouw. Volgens Van Aken wordt het risico dan ook steeds groter dat het IRS-gebouw in de nabije toekomst met verlies wordt verkocht. Maar, daar is volgens wethouder Patrick van der Velden helemaal geen sprake van. "Uw suggestie dat de verkoop van het pand over enkele járen met een verlies gepaard gaat is niet op feiten gebaseerd. Wij ondersteunen deze suggestie dan ook niet", stelt Van der Velden. "De activiteiten zijn er op gericht om de broedplaats te ontwikkelen tot een bedrijf met een financieel economisch gezonde basis om het vervolgens te vervreemden aan een marktpartij. Op dit moment is niet te voorzien tegen welke voorwaarden en verkoopprijs de verder te ontwikkelen broedplaats vervreemd wordt."

Focus

De gemeente wil het voormalige Suikerlab gebruiken en inrichten als broedplaats op het gebied van plantsbased agrifood. Onder andere de HAS Hogeschool en het ROC zijn betrokken bij de broedplaats en er moeten nog veel meer partijen aanhaken. "De broedplaats leidt tot de ontwikkeling van innovatiekracht waarmee nieuwe agrofood bedrijven naar de regio geleid worden en bestaande bedrijven goed opgeleid personeel kunnen aantrekken." Daarbij focust men zich op vijf onderwerpen: 3D foodprinting, foodpackaging, eiwittransitie, bodem/water en voedsel. "Bergen op Zoom ontwikkelt zich hiermee tot een belangrijk centrum voor plantbased agrifood in de Zuidwestelijke Delta."

Kosten

Om dit uiteindelijk te bereiken moet het pand wel verbouwd om het geschikt te maken voor bedrijfsmatige en onderwijskundige activiteiten. Denk aan het vervangen van vloeren, schilderwerk en vervangen van verlichting en daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. "Maar, wat zijn de kosten van die verbouwingen en vallen die wel binnen het gereserveerde budget", wilde Van Aken weten. Ook daar is wel sprake van, stelt Van der Velden. De kosten passen binnen de 200.000 euro die beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad. De onderhoudskosten komen jaarlijks neer op 131.000 euro en dat is opgenomen in de begroting. Afgelopen jaar is overigens ook al 75.000 euro aan huuropbrengsten binnengekomen bij de gemeente en dat wordt met de komst van extra partijen alleen maar meer. Daarnaast is de gemeente nog druk bezig met het aanvragen van subsidies om de broedplaats nog beter in de markt te zetten.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief