Burgemeester: 'Illegale caravanstalling heeft aanzien van de raad beschadigd’

HALSTEREN - Rian Govers - Gabriëls heeft haar macht als raadslid niet misbruikt, maar ze heeft wel het aanzien van de raad beschadigd. Dat is de conclusie die burgemeester Frank Petter trekt naar aanleiding van het onderzoek naar de VVD-politica.


De burgemeester werd op 21 juni door het bestuur van de VVD gevraagd om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de acties van raadslid Govers - Gabriëls. Er was een vermoeden van mogelijke schending van de gedragscode. Aanleiding hiervoor was de caravanstalling op het terrein van mevrouw Govers en haar partner aan de Tholenseweg. Hiervoor zou een vergunning nodig zijn, maar die was nooit aangevraagd. Daardoor zou de politica al jaren een illegale caravanstalling runnen.

Excuses

In juli 2018 werd bij een controlebezoek geconstateerd dat de activiteiten van het bedrijf in strijd waren met het huidige bestemmingsplan. Er stonden caravans gestald, terwijl dit in strijd is met het bestemmingsplan. Daarom werd meteen actie ondernomen om de bestemming te wijzigen van Agrarisch naar Bedrijf. Op 13 december 2018 is dit verzoek ingediend en daarin werd toegegeven dat er niet vergunde activiteiten plaatsvonden. Op 11 juni van dit jaar heeft het college besloten medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan, waarmee het stallen van caravans toch legaal wordt. Volgens Rian Govers-Gabriëls is destijds een fout gemaakt. "Mijn aanname dat de caravanstalling van de VOF Govers zonder verdere vergunningen toegestaan was bleek een verkeerde", stelt Govers-Gabriëls nu in een brief aan de gemeenteraad. Daarin biedt ze haar welgemeende excuses aan voor de fout die ze heeft gemaakt. "Voor deze gevolgen en voor het extra werk en gedoe dat ik hiermee veroorzaakte."

Belangenverstrengeling

In het onderzoek van de burgemeester werd ingezoomd op twee facetten. Heeft Govers-Gabriëls haar macht misbruikt én heeft ze het aanzien van de raad beschadigd. Dat laatste is volgens de burgemeester wel het geval. Maar, van belangenverstrengeling is volgens de burgemeester geen sprake. Bij het bespreken van het bestemmingsplan Buitengebied Noord in 2014, waar de Tholenseweg onder valt, was geen persoonlijk belang voor het raadslid of de VOF Govers aan de orde. "In het proces van het constateren van onze overtreding en het alsnog verkrijgen van de vergunning speelde mijn raadslidmaatschap geen enkele rol. Iedere andere inwoner of ondernemer in Bergen op Zoom was eenzelfde behandeling ten deel gevallen. Tot mijn opluchting stelt uw onderzoek dat zonder voorbehoud vast."

Remko Vermunt
 

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief