Foto: Gijs Proost

Begroting 2020: tekorten, maar wel gezond beleid

BERGEN OP ZOOM - Wethouder Annette Stinenbosch (Financiën) heeft vandaag, samen met haar collega-wethouders, de begroting voor de komende jaren gepresenteerd. Volgens de wethouders is er sprake van een gezond financieel beleid, waarin ook zeker ruimte is om te investeren in de stad. "De gemeente gaat niet op slot. We blijven investeren, want het is van belang dat we wel blijven groeien."


Eind april dacht de gemeente dit jaar af te sluiten met een tekort van ongeveer 3,5 miljoen euro. Dat tekort was voor een groot deel te wijten aan het tekort op het sociaal domein. Inmiddels is duidelijk geworden dat het tekort voor dit jaar is opgelopen tot ongeveer zes miljoen euro. Het tekort voor het sociaal domein is opgelopen naar ruim vijf miljoen euro in plaats van de 2,5 miljoen euro die in april berekend was. "Deze bedragen hebben we dan ook op moeten nemen in deze begroting", stelt wethouder Annette Stinenbosch.

Den Haag

Dat tekort op het sociaal domein zorgt voor de nodige problemen binnen de gemeente. "We kunnen ons vinden in het standpunt dat het goed is om de zorg over te dragen aan de gemeenten", legt wethouder Stinenbosch dan ook uit. "Maar, we zijn het er niet mee eens dat we daarvoor te weinig geld krijgen." Met de begroting voor 2020-2023 wil het college die tekorten dan ook duidelijk zichtbaar maken. "Niet alleen de zorg, maar ook de Omgevingswet kost ons veel geld, terwijl we dat niet van het Rijk terugkrijgen." Daarom doet de gemeente Bergen op Zoom, net als veel andere gemeenten, een appèl op Den Haag. "Je kan geen taken overdragen aan ons zonder geld beschikbaar te stellen."

Tekorten

Desondanks heeft de gemeente Bergen op Zoom een begroting opgesteld. Daarin wordt voor komend jaar nog een tekort van 2,1 miljoen euro verwacht, maar vanaf 2021 moet de begroting weer positief worden afgesloten. In 2021 met twee ton en in 2023 zelfs met 2,5 miljoen euro. "Maar, dat is alleen als we er inderdaad geld bij krijgen vanuit het Rijk. Als dat niet het geval is, dan moeten we alsnog extra bezuinigingen doorvoeren." Als voorbeelden hiervan worden het verhogen van de ozb-belasting, het korten op het armoedebeleid en het afbouwen van voorzieningen genoemd. Maatregelen die volgens wethouder Barry Jacobs 'echt pijn gaan doen'. "Maar, zo ver is het dus nog niet."

Keuzemenu

Toch worden er komend jaar al de nodige maatregelen genomen om te bezuinigen op de begroting. Soms gaat dat om relatief kleine bedragen. Zo verwacht het college 45.000 euro te kunnen besparen op vervoerskosten van het college. Door de parkeertarieven te verhogen, verwacht het college ook 200.000 euro extra binnen te krijgen en door slimmer te werken binnen het sociaal domein wordt verwacht 1,5 miljoen euro te kunnen besparen. "Op een deel van de zorgkosten hebben we geen invloed", legt Barry Jacobs uit. "Mensen worden nou eenmaal ouder en daar moeten we zorg aan bieden. Maar, de meeste kosten binnen de zorg worden gemaakt door maatwerk", legt wethouder Barry Jacobs uit. "Dus als we flink investeren in preventie en daarmee kunnen voorkomen dat er complexere zorg nodig is, dan kan ons dat geld opleveren." Het college noemt deze bezuinigingen overigens een keuzemenu. De gemeenteraad mag straks kiezen welke bezuinigingen wel en welke niet doorgevoerd worden.

Investeren

Hoewel er dus goed gekeken wordt naar alle euro's die uitgegeven worden, wordt er ook nog geïnvesteerd. Zo blijven duurzaamheid en toerisme twee belangrijke pijlers in de begroting. Ook wordt er geprobeerd om extra bedrijvigheid naar Bergen op Zoom te halen. "Maar, we gaan wel vraaggericht te werk. We willen geen blokkendozen in onze gemeente, maar liever bedrijven die passen binnen de biobased- en agrisector", aldus wethouder Van der Velden.

Woonlasten

In hoeverre de woonlasten voor inwoners gaan stijgen met deze begroting is overigens nog niet duidelijk. In principe wordt het inflatiepercentage van 1,7 procent aangehouden. "Maar, voor de afvalstoffenheffing zijn we afhankelijk van Saver en die verwachten uit te komen op een kostenverhoging van vier procent." Ook bij de rioolheffing kan het zijn dat er extra kosten doorberekend worden aan de inwoners. "We zijn nog druk bezig met een nieuw rioolplan." Die tarieven worden dan ook later dit jaar bekendgemaakt.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
FOTOSERIES