Hypothetisch gezien kan de Kaai geopend worden FOTO GOOGLE MAPS
Hypothetisch gezien kan de Kaai geopend worden FOTO GOOGLE MAPS (Foto: )

Genoeg parkeerplekken voor openen van de Kaai

BERGEN OP ZOOM - Er kan gebouwd worden op het terrein van de voormalige brandweerkazerne aan de Westersingel, zonder dat daarmee het openen van de Kaai in de problemen komt. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten aan de gemeenteraad.


Al in november 2016 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend met Fivente voor het terrein van de oude brandweerkazerne aan de Westersingel. Zij wilden een woon-zorgcomplex realiseren met maximaal 35 reguliere appartementen en 30 zorgeenheden. Omdat er nog een bestemming op het perceel rust voor een brandweerkazerne, moest het bestemmingsplan aangepast worden. Dat had in principe geen problemen moeten opleveren, maar de gemeenteraad wilde eerst weten of het een en ander allemaal wel in lijn is met het plan rondom Havenkwartier.

Losse schroeven

Dat bleek zo te zijn, maar de gemeenteraad nam ook een motie aan waarin het college werd opgedragen om te onderzoeken op welke wijze het openen van de Kaai mogelijk gemaakt kan worden en wat dit betekent voor parkeren in het gebied. "Tevens werd ons opgedragen geen besluiten te nemen die onomkeerbare ruimtelijke gevolgen hebben voor de ontwikkeling binnen het Havenkwartier." En daarmee kwam het plan van Fivente op losse schroeven te staan. De samenwerkingsovereenkomst werd dan ook beëindigd, omdat eerst het onderzoek uitgevoerd moest worden.

Terugbrengen van water

Hoewel er besloten is om de Kaai voorlopig (nog) niet te openen, is nu wel onderzocht of het openen van de Kaai qua parkeren een optie is. "De conclusie is dat de parkeergelegenheid op de Kaai en De Noordzijde en Zuidzijde Haven nooit helemaal wordt benut. En dat de straten in de avond en nacht een belangrijke functie hebben voor bewoners. Het openen van de Kaai en het realiseren van parkeren kan grofweg op een drietal manieren: Terugbrengen van het water binnen de oude kademuren. De parkeergelegenheid in het binnenste gedeelte vervalt. De verwachting is dat aan de Noordzijde en Zuidzijde Haven het mogelijk is ongeveer 100-110 parkeerplaatsen terug te brengen. Op basis van de parkeeronderzoeken is dit voldoende voor de behoefte.

Ondergronds parkeren

Een andere optie is het terugbrengen van het water met nieuwe kademuren en bredere wegprofielen. Door de Noordzijde en Zuidzijde Haven breder te maken dan nu, ontstaat de mogelijkheid om haakse of schuine parkeervakken te maken. Hiermee kunnen naar schatting ongeveer 125-135 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Uit de parkeeronderzoeken blijkt dat dit voldoende is voor de huidige behoefte van bewoners en bezoekers. De laatste optie zou zijn het realiseren van een parkeergarage onder het nieuwe water. Daarbij hoeft niet per se parkeergelegenheid langs de kades te worden gemaakt. Zo is in Den Haag een (volautomatische) parkeergarage met 160 plaatsen gerealiseerd in combinatie met het terugbrengen van een historische gracht. Ook dit zou voldoende zijn voor de parkeerbehoefte van bewoners en bezoekers.

Conclusie

De conclusie is dat bij het openen van De Kaai voldoende parkeergelegenheid kan worden gerealiseerd voor bewoners op de nieuwe kades. Daarbij is ook nog aanvullende capaciteit mogelijk voor bezoekers. De locatie aan de Westersingel is daarvoor niet nodig. Daarom wil de gemeente de samenwerking met Fivente weer oppakken om alsnog een woon-zorgcomplex te realiseren op het terrein van de voormalige brandweerkazerne. "De verkoop van de voormalige brandweerlocatie zou een bedrag van 1,6 miljoen euro opleveren." Bij het plan van Fivente worden overigens voldoende parkeerplaatsen opgenomen. "Op eigen terrein wordt in de vorm van een (half)verdiepte parkeerkelder ten minste voorzien in de parkeerbehoefte, die op grond van de parkeernormering voor het bouwplan is vereist."

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief