Zwembad de Schelp opent tijdelijk de deuren
Foto: Remko Vermunt

Zwembad de Schelp opent tijdelijk de deuren

BERGEN OP ZOOM - Onder medische begeleiding van de zwembadpoli van het VUMC in Amsterdam is afgelopen week een proefzwemdag gehouden in Zwembad de Schelp.


Medio november bleek dat zowel de water- als luchtmonsters ruimschoots voldeden aan de wettelijke normen. Slechts twee parameters zaten nog aan de ondergrens, maar ook die zijn geoptimaliseerd. "Dit om alle waarden zo optimaal mogelijk te hebben ingeregeld." En nu alle waardes weer in orde zijn, was het tijd voor een proefzwemdag. Een kleine groep geselecteerde zwemmers mocht weer even gebruikmaken van het zwembad. "Het proefzwemmen is enerzijds bedoeld vanuit een hoge mate van zorgvuldigheid voor personeel en bezoekers en anderzijds vanuit de optiek dat de wettelijke waarden ten tijde van de sluiting allemaal binnen de normen vielen en er toch klachten waren."

Heropening

Eind van deze week wordt een proefzwemdag gehouden met een grotere groep (geselecteerde) zwemmers. "Deze proefzwemdag is van belang om een beeld te krijgen in welke mate de belasting van het zwembad nog invloed heeft op de water- en luchtparameters." Op basis van deze proefdagen worden straks conclusies getrokken. Mochten de proefdagen succesvol zijn, dan wordt er toegewerkt naar een heropening. Gestart wordt met verenigingen, aansluitend met zwemlessen en vervolgens zal ook het recreatiezwemmen weer worden hervat. Dat zou betekenen dat er ongeveer in de laatste week van het jaar weer gezwommen kan worden in het zwembad.

Nieuw zwemwater

Mocht de proefzwemdag niet succesvol zijn, dan adviseert de zwembadpoli waarschijnlijk om 'nieuw zwemwater' te maken. "Zij zien dit als een uiterst scenario. Het maken van 'nieuw zwemwater', waarbij de baden helemaal leeg worden gelaten en vervolgens opnieuw worden gevuld c.a., zal in dat geval ruim 2 weken in beslag nemen. Daarna zal dan weer een proefzwemdag worden gehouden zoals hiervoor onder scenario 1 is beschreven. Na de proefzwemdag van eind week 49 zullen wij u informeren over de ervaringen die dan zijn opgedaan en welk scenario zal worden gevolgd. Tevens zullen wij u in die update de voortgang melden met betrekking tot de afhandeling van de motie die tijdens het raadsdebat van 5 november over zwembad De Schelp is aanvaard.

Remko Vermunt

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief