Woningbouwprojecten weer van start; Stikstof afgenomen door maatregel 100km/u

BERGEN OP ZOOM - De provincie Noord-Brabant neemt met ingang van dinsdag 24 maart weer de vergunningaanvragen voor woningbouwprojecten in behandeling. Dit kan doordat er stikstofdepositieruimte is vrijgekomen vanwege onder andere de doorvoering van de 100 kilometer per uur maatregel op de snelweg.


Door de maatregel van 100 km/u is er stikstofdepositieruimte vrijgekomen, aldus de provincie. In Brabant kunnen hierdoor naar verwachting vrijwel alle woningbouwprojecten die stil kwamen te liggen door de stikstofproblematiek alsnog een vergunning krijgen.

Berekeningen

Uit eerdere inventarisaties in Brabant is gebleken dat in circa 15 gemeenten woningbouwprojecten hinder ondervinden van de stikstofproblematiek. Het gaat om projecten met in totaal enkele honderden woningen. De provincie verwacht aan de hand van eerste berekeningen vergunningen te kunnen verlenen aan vrijwel al deze woningbouwprojecten.

Infra

Naast de huizenbouw heeft het Rijk ingezet op het snel tot stand komen van zeven grote infraprojecten. De verdeling van vrijgekomen stikstofruimte gaat eerst naar woningbouw, daarna naar infra. Over het mogelijk maken van deze projecten wordt nog door Rijk en provincies gesproken.

Depositieruimte

Om meer depositieruimte te creëren voor andere ontwikkelingen, moeten er op korte termijn naast de 100 km/u-maatregel meer landelijke maatregelen worden getroffen om de stikstofneerslag terug te brengen.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
FOTOSERIES