Foto:

Vijftien nieuwe straatnamen in Bergen op Zoom: van Hoefblad tot Baardman

BERGEN OP ZOOM  De gemeente Bergen op Zoom heeft nieuwe straatnamen vastgesteld voor de wijk Markiezaten. Het gaat om de nieuwbouwprojecten Meander fase 2, Zuidrand en Terpen waarvoor nieuwe namen moesten komen.


In totaal zijn er vijftien nieuwe wegen die een naam moesten krijgen. Bij Meander (fase 2) is als thema gekozen voor Flora in de polder en langs kreken en beken. Voor Zuidrand en Terpen is juist gekozen voor Fauna (vogels) in de polder en langs kreken en beken. "Deze thema’s sluiten aan bij de van oorsprong in deze deelgebieden aanwezige flora en fauna", stelt de gemeente. 

De vastgestelde namen zijn: Zwanenbloem, Lisdodde,Kievietsbloem, Hoefblad, Dotterbloem, Sterrekroos, Beemdkroon, Koekoeksbloem, Pijnkruid, Hof van Augusta, Rietgors, Blauwborst, Baardman, Roerdomp en Grutto.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
FOTOSERIES