Een artist impression van het alternatieve plan
Een artist impression van het alternatieve plan (Foto: )

Alternatief plan gepresenteerd voor 't Ketrientje

BERGEN OP ZOOM - De Stichting Behoud Ketrientje heeft een alternatief plan uitgewerkt voor Huize Sint Catharina. Het hoofdgebouw moet losgemaakt worden van de rest van de bebouwing, waardoor het imposante gebouw beter tot z'n recht komt. Daarnaast is er in het nieuwe plan ruimte voor een terras, een wintertuin en verschillende zorgunits.


De stichting Behoud Ketrientje wil hiermee laten zien dat zij niet alleen bezwaar maken voor het bezwaar maken, maar dat ze zeer betrokken zijn bij de stad in het algemeen en de binnenstad in het bijzonder. "We willen hiermee aangeven dat er veel meer mogelijkheden zijn voor dit gebied. We hopen dat men dus niet vasthoudt aan het plan van tanteLouise."

Monumentale status

De gemeente Bergen op Zoom besloot op 19 maart dat het hoofdgebouw en het zusterhuis van 't Ketrientje niet worden aangewezen als gemeentelijk monument. Het hoofdgebouw had volgens de gemeente wel voldoende monumentale waarde om in aanmerking te komen voor een status als gemeentelijk monument, maar tanteLouise kreeg als eigenaar van het pand de mogelijkheid om aan te tonen dat er voldoende financiële en economische belangen zijn om het pand niét als monument aan te wijzen. En met succes en daarmee kwamen de plannen van tanteLouise een stapje dichterbij. De zorginstelling wil de huidige bebouwing slopen en een nieuw zorgcentrum voor verpleeghuiszorg, gecombineerd met (senioren)appartementen en een parkeerkelder realiseren.

Haalbaar plan

Stichting Behoud Ketrientje heeft echter bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente Bergen op Zoom. Zij beroepen zich op verschillende onderzoeken waaruit blijft dat zowel het hoofdgebouw als het zusterhuis als 'zeer waardevol en zonder meer beschermenswaardig' worden aangemerkt. "Indien een plan voor Ketrien wordt ontwikkeld moet dat plan zodanig zijn dat het hoofdgebouw en het zusterhuis daarin een functie verkrijgen, terwijl dat plan ook zakelijk gezien haalbaar moet zijn. TanteLouise draait de zaak om. Zij ontwikkelt een groots plan en stelt vervolgens dat dat plan alleen maar kan worden uitgevoerd als er wordt gesloopt", stelt de stichting.

Ruimtelijk en luchtig

En daarom heeft de stichting een alternatief plan bedacht. Het plan gaat uit van sloop van latere 'nieuwbouw' aan de zijde van de Vismarkt/St Catharinaplein, de Klaverstraat, de Minderbroederstraat en de Geweldigerstraat, maar waarin dus het hoofdgebouw en het zusterhuis worden behouden. Door verschillende panden te slopen en nieuwbouw te plaatsen ontstaan er volgens de stichting tal van mogelijkheden. Door de nieuwbouw wat meer van de kant te plaatsen, krijgen deze straten meteen een ruimtelijke en luchtigere uitstraling.

Verschillende functies

Als het aan de stichting ligt, heeft het terrein straks zes kleine en grote openingen. Zo wordt er bijvoorbeeld een extra straat aangelegd, de Cantherinstraat die vanuit de Vismarkt doorloopt naar de Dumontsdreef. "De bebouwing is gevarieerd, maar vooral open. Dat wil zeggen naar de omgeving gericht, diverse functies in het gebied vervullend zoals het er kunnen vertoeven, wat recreëren, wellicht wat horeca en het monument (de kapel) zijn centraal aanwezig." Het hoofdgebouw wordt ingericht als zorghotel en het zusterhuis kan onderdak bieden aan zo'n vijftig plekken voor intramurale zorg. In de Klaverstraat is volgens hen ruimte voor twintig woningen met allen een mantelzorgunit. 

Ook in de Minderbroederstraat en de Geweldigerstraat is ruimte voor zorgunits. "De plannen tellen een veertigtal woningen en een honderdtal zorgplaatsen. Het blijft in ieder geval onder het aantal van 263 zorgplaatsen die Het Ketrientje in het verleden telde zonder nagenoeg enige parkeerplaats", aldus Piet Juten namens de stichting. Ook het parkeren moet volgens hen dus geen problemen opleveren, daarnaast kunnen er extra parkeerplaatsen worden aangelegd langs de nieuwe Catharinastraat.

De totale bouwkosten worden volgens de stichting geschat op zo'n 7,5 miljoen euro met een marge van 2,5 miljoen euro naar boven of naar beneden. "Alleen al de parkeerkelder in het laatste plan van tanteLouise kost meer", besluit Juten.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief