Extra inzet op dak- en thuislozen: ‘Opvang moet een trampoline worden en geen vangnet’
Foto:

Extra inzet op dak- en thuislozen: ‘Opvang moet een trampoline worden en geen vangnet’

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom heeft als centrumgemeente een bedrag ontvangen van ruim 1,4 miljoen euro voor de brede aanpak voor dak- en thuislozen. In september heeft de gemeente een plan ingediend bij het ministerie en dat plan is goedgekeurd. Dat betekent dat er verschillende pilots uitgerold kunnen worden om dak- en thuisloosheid terug te dringen.

De gemeente Bergen op Zoom is als centrumgemeente verantwoordelijk voor dak- en thuislozen, maar er wordt nauw samengewerkt met de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal, Halderberge en Rucphen en ketenpartners in de regio. In het plan dat ze nu gepresenteerd hebben staan zes pilots. Denk daarbij aan pilots zoals nazorg na detentie, inzet van specialistische kennis en ervaringsdeskundigen in de maatschappelijke opvang (MO) en een aparte opvangvoorziening voor zwerfjongeren. 

ln totaal gaat het om 6 pilots en nog een aantal posten voor het goed inrichten van de Maatschappelijke Opvang en het gereed maken van (doorstroom)woningen. Bergen op Zoom zet het geld in voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid en maakt op die manier van de maatschappelijke opvang een trampoline en geen vangnet. Kwetsbare inwoners kunnen er in nood even terecht, maar worden vervolgens zo snel mogelijk begeleid naar wonen in een vorm die bij de diegene past.

Met de toezegging vanuit het Rijk kunnen de gemeenten gezamenlijk met de partners aan de slag om de pilots zo snel mogelijk tot uitvoering te brengen in 2021. “Een kanttekening hierbij is wel dat het hier gaat om incidentele middelen. Het doel van de pilots is dan ook niet structurele uitbreiding van taken/activiteiten, maar een start maken met diverse activiteiten welke de transformatie van de MO op gang kunnen brengen.”

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief