Acht miljoen euro aan bezuinigingen: ‘We gaan back to basics’
Foto: Remko Vermunt

Acht miljoen euro aan bezuinigingen: ‘We gaan back to basics’

BERGEN OP ZOOM - Acht miljoen euro. Dat is hoeveel geld het college van burgemeester en wethouders denkt te kunnen bezuinigingen op de totale begroting van volgend jaar. Zelf noemt het college het een ‘ambitieus voorstel’, maar het is nu aan de gemeenteraad om met elkaar in discussie te gaan en een besluit te nemen over welke bezuinigingen wel en welke bezuinigingen niet worden doorgevoerd.


“De opdracht is scherp: er moet voor het jaar 2022 voor een totaalbedrag van 15,9 miljoen euro worden bezuinigd”, stellen de burgemeester en wethouders. De wijzigingen in de begroting die het college nu voorstelt is ruim vijftig procent van dat bedrag. Er wordt dan ook fors gesneden in alle uitgaven van de gemeente Bergen op Zoom en het gaat om bezuinigingen die iedereen gaat voelen. 

Back to Basics

De algemene lijn is in ieder geval duidelijk. Bergen op Zoom gaat ‘Back to Basics’. “Afgelopen jaren heeft Bergen op Zoom op te grote voet geleefd. We moeten ons meer focussen op onze kerntaken.” Daarbij hanteert de gemeente een paar basisregels, zoals de gebruiker betaalt, de gemeente wil geen vastgoed meer bezitten en burgers worden zelf verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en deelname aan de samenleving.

Eigen kosten

De lijst met bezuinigingen is eindeloos en is ‘hier’ te lezen. Wij pikken er een aantal zaken uit waarop het college de komende tijd wil gaan bezuinigingen, zoals bijvoorbeeld de Jeugdraad. Besparing? 2000 euro. Maar, er wordt ook in de eigen organisatie flink bezuinigd. Zo wordt er vijfduizend euro bezuinigd op de reiskosten van de gemeenteraad, er wordt 40.000 euro bezuinigd op personeelskosten bij de griffie en er wordt 20.000 euro bespaard op de vervoerskosten van het college. Zij moeten meer gebruik maken van eigen vervoer en er wordt 8000 euro bespaard op de kosten van diners en arrangementen. Door het stadhuis op de Grote Markt en de Heerenkamer te verkopen, verwacht de gemeente een bezuiniging te realiseren van 150.000 euro.

Veiligheid

Andere zaken waar de gemeente op wil bezuinigingen zijn onder andere de inzet van videocamera’s. “Cameratoezicht draagt bij aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners, recreanten en ondernemers. Met deze bezuiniging blijft het aantal vaste camera’s gelijk, maar kunnen mobiele camera’s minder vaak worden verplaatst.” Door de functie van Veiligheidsfunctionaris te schrappen, verwacht de gemeente nog eens 97.000 euro te besparen, maar dat heeft wel grote consequenties. “Het effect van het schrappen van de veiligheidsfunctionaris is dat de onveiligheid en criminaliteit in onze stad en de onveiligheidsgevoelens bij inwoners, ondernemers en recreanten/toeristen stijgen. Nu al kwetsbare buurten dreigen verder af te glijden en kans op polarisatie neemt toe.”

Tal ven bezuinigingen

Verder wordt er in de begrotingswijziging gesproken over het al dan niet afstoten van wijkhuizen, het stoppen met jeugdprofessionals en er kan tot 1,2 miljoen euro bespaard worden op de minimaregelingen. “In haar algemeenheid is het risico van bezuinigen op het minimabeleid dat mensen eerder te maken kunnen krijgen met schulden en bekend is dat financiële stress nadelig effect heeft op de totale gezinssituatie met een direct verband in effect op de WMO en de jeugdwet.” Er wordt bijna geen geld meer in de binnenstad gepompt en er wordt gestopt met Citymarketing. 

Cultuur

Op cultuurgebied wordt er, zoals al eerder aangekondigd, flink geschrapt in de kosten voor De Maagd, het Markiezenhof en het CKB. Theater de Maagd en Gebouw-T zouden moeten fuseren naar een zelfstandige organisatie wat zorgt voor een besparing van 500.000 euro. Er wordt gestopt met het ontwikkelingen van een eigen museaal concept voor het Markiezenhof (900.000 euro) en kunsteducatie wordt nog wel in stand gehouden, maar in een zelfstandige organisatie (500.000 euro).

Toerisme

In 2021 wordt de toeristenbelasting verhoogd met 25 procent en vanaf 2022 wordt er geld gevraagd voor het bezoek aan bepaalde monumenten, zoals vanaf heden ook geldt bij Hof van Asselbergs. Daarnaast wordt er de komende tijd, samen met buurgemeenten Woensdrecht en Steenbergen, bekeken of de gemeente kan stoppen met de VVV. Dat zal niet meteen in 2021 lukken, maar vanaf 2022 wil de gemeente geen VVV-activiteiten meer bekostigen.

Openbare ruimte

Een flinke besparing kan ook gevonden worden in het bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte. Door het aantal afvalbakken terug te brengen (20.000 euro), door de inzet van de zwerfvuilteams af te schalen (35.000 euro) en door te stoppen met het legen van de afvalbakken op de Boulevard en de binnenstad in de weekenden (9000 euro). En dat is slechts een kleine greep. Uiteindelijk is er een bezuiniging mogelijk van 388.000 euro. “Door toename van de vervuiling zal de stad en het buitengebied minder aantrekkelijk worden voor bezoekers wat indirect ook gevolgen heeft voor de bestedingen binnen de stad”, waarschuwt het college wel.

Eigen organisatie

Door het bedrijfsrestaurant binnen het gemeentehuis te sluiten, kan een structurele besparing gerealiseerd worden van 140.000 euro maar er komen wel tien cliënten van SDW op straat te staan die hier terecht konden voor hun dagbesteding. Door de effecten van het Focusakkoord zullen er in de toekomst ook minder personeelsleden nodig zijn. Daardoor kan de gemeente besparen op de kosten voor digitale werkplekken. Opbrengst: 60.000 tot 75.000 euro. Daarnaast is een besparing van 2.790.000 euro opgenomen op personeelskosten.

Verhoging belasting

De gemeente wil de OZB-belasting in 2021 verhogen met 25 procent. Dat zorgt voor 1.888.000 euro extra aan inkomsten. In 2022 zal hetzelfde resultaat behaald worden en in 2023 wil de gemeente de OZB weer verlagen. Daarnaast wordt er overwogen om toch de hondenbelasting nog één jaar extra door te laten lopen. Dat kan de gemeente nog eens 40.000 euro opleveren.

Vervolg 

Het college heeft in de afgelopen maanden regelmatig overleg gevoerd met de fractievoorzitters van de partijen die het focusakkoord steunen. Ze zijn zoveel mogelijk meegenomen in de richting waarin wordt gedacht als het gaat om de bezuinigingsvoorstellen. Dat wil echter niet zeggen dat hierover geen discussie meer zal zijn. Afgelopen maandag kreeg de raad een eerste toelicht op de plannen. Uiteindelijk wordt op 16 december besloten welke bezuinigingen wel en welke niet worden doorgevoerd.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief