Geen ondernemersfonds bij Lage Meren - Meilust: ‘Dit is een tegenslag’
Foto:

Geen ondernemersfonds bij Lage Meren - Meilust: ‘Dit is een tegenslag’

BERGEN OP ZOOM - Er komt geen ondernemersfonds voor de bedrijven die actief zijn op het bedrijventerrein Lage Meren - Meilust. Dat heeft de gemeente Bergen op Zoom bekendgemaakt. In totaal werden er 304 stemformulieren toegezonden aan de ondernemers en zij kregen van 2 tot en met 16 december de tijd om te stemmen. “Van deze groep hebben 61 stemmers zich door middel van het invullen van het stembiljet vóór inwerkingtreding uitgesproken en 105 stemmers tegen. Conclusie is dat de wettelijk vereiste meerderheid voor het instellen van een BIZ niet is gehaald.”


Het doel van de stemming was duidelijk. Bij een meerderheid van de stemmen zou de Stichting Ondernemersfonds LMM opgericht worden. De ondernemers en eigenaren van panden binnen het bedrijventerrein zouden jaarlijks financieel bijdragen aan een ondernemersfonds. De hoogte van deze bijdrage wordt gekoppeld aan de WOZ-waarde. Met de gelden uit dit ondernemersfonds zouden activiteiten ontwikkeld worden ten gunste van het bedrijventerrein. Denk daarbij aan een schonere omgeving, betere veiligheid, duurzame groenvoorziening en andere toekomstbestendige maatregelen. Volgens Bedrijfsbelangenvereniging Lage Meren – Meilust e.o is dit nodig om ervoor te zorgen dat het bedrijventerrein niet gaat verpauperen. Met het ondernemersfonds zouden juist ontwikkelingen voor de toekomst opgezet kunnen worden, zoals lokaal opgewekte elektriciteit aan elkaar leveren.

Maar, dat gaat nu dus niet gebeuren. “Het bestuur van LMM gaat zich de komende tijd beraden ‘hoe nu verder’? Met het niet behalen van deze ambitie en onvoldoende draagvlak op het bedrijventerrein onder de ondernemers en pandeigenaren is het onmogelijk om de plannen die het bestuur had voor een duurzame toekomst van het bedrijventerrein te realiseren. Het is nu aan de bedrijfsbelangenvereniging LMM om te bezien hoe zij samen met de betrokken ondernemers verder kunnen om toch (gedeeltelijk) de vooruitgang te kunnen inzetten de komende jaren”, stelt de gemeente. 

Wethouder Jeroen de Lange ziet dit als een tegenslag. “Wij waarderen de inzet van de ondernemers die de afgelopen tijd actief hebben gelobbyd om het ondernemersfonds op LMM van de grond te krijgen en vinden het jammer dat het initiatief van de ondernemers niet tot het gewenste positieve resultaat heeft geleid. Vanuit het kader dat meegegeven is door uw raad in het focusakkoord om te komen tot het verder op afstand zetten van de bedrijventerreinen is dit een tegenslag. Ik zal daarom in januari 2021, als portefeuillehouder, opnieuw in gesprektreden met de ondernemers om te bezien wat de gewenste vervolgstappen kunnen zijn.”

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief