Bergen op Zoom gaat Wmo-aanvragen sneller afhandelen

BERGEN OP ZOOM - Een gemiddelde aanvraag voor een Wmo-voorziening duurt nu nog 14 weken, maar als het aan de gemeente Bergen op Zoom ligt wordt die wachttijd teruggebracht tot maximaal 8 weken. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners die dat nodig hebben, tijdig de juiste ondersteuning krijgen.


Het uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteuning is een wettelijke taak met verplichte termijnen. Een eventuele vertraging kan dan ook leiden tot onnodige zorgkosten. Om dit te bereiken, verlengt de gemeente de tijdelijke contracten van 5 Wmo-adviseurs die al sinds de zomer voor de gemeente werken en huurt ze tijdelijk 5 extra Wmo-adviseurs en een medewerkers backoffice in. De verlenging duurt tot en met juni 2021. Daarnaast wordt per 1 juli 2021 de formatie voor 1 jaar uitgebreid met 2,23 Wmo-adviseurs en 1 medewerker backoffice.

De Wmo voorziet in een breed spectrum aan voorzieningen. Denk daarbij onder andere aan huishoudelijke ondersteuning bij ouderen, hulpmiddelen en thuisbegeleiding en/of dagbesteding bij mensen met dementie. De gemeente betaalt deze voorzieningen. De daadwerkelijke zorg wordt door zorgaanbieders geleverd.

Onderzoek

De gemeente onderzoekt iedere aanvraag om ondersteuning. Het achterwege laten van zo’n onderzoek kan de doorlooptijd van een aanvraag aanzienlijk bekorten, de gemeente kiest daar echter niet voor. Zorgvuldig onderzoek zorgt ervoor dat inwoners de juiste en meest efficiënte ondersteuning krijgen. Op deze manier voorkomen we onnodige en hoge kosten en zijn we geen capaciteit kwijt aan het terugvorderen van onterechte zorg(kosten). Overigens behandelt de gemeente spoedaanvragen met voorrang.

 


NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief