Foto: Remko Vermunt

Nieuwe reeks van bezuinigingen: VVV-balie weg en verkoop van 16 panden

BERGEN OP ZOOM - Het gaat wat langer duren dan verwacht, maar de geplande bezuinigingen van dertien miljoen euro zijn haalbaar. Dat laat wethouder Petra Koenders weten. In december 2020 werd door de gemeenteraad besloten dat er geen 15 miljoen, maar 13 miljoen euro bezuinigd moet worden. Dat is haalbaar, stelt de wethouder, maar wel pas in 2024.


De gemeenteraad ging afgelopen woensdag in gesprek over de tweede uitwerking van het Focusakkoord. Veel van de ombuigingen die worden voorgesteld, zullen pas een positief effect hebben op de periode na 2021. “Hierdoor zal het financieel meerjarenperspectief verder verbeteren, maar dus niet het huidige ingeschatte resultaat over 2021”, aldus Koenders. 

Bezuiniging ambtenaren

Een aanzienlijk deel van de ombuigingen moeten worden gehaald uit vermindering van het gemeentelijk personeel. Voor 2021 was aan personele ombuigingen al een bedrag van ruim 3 miljoen euro ingeboekt, die inmiddels nagenoeg is gerealiseerd. Voor de komende jaren moet dat bedrag oplopen tot ruim 5 miljoen euro. “Een bezuiniging op personeel moet verder gaan dan alleen het benutten van natuurlijk verloop.” Daarom wil het college een bedrag van 3,5 miljoen euro gebruiken voor onder andere om- en bijscholing en het bekostigen van ‘werk naar werk’-trajecten. “Langer de tijd nemen om medewerkers geschikt te maken voor een andere (interne) functie en meer ruimte om gebruik te maken van natuurlijk verloop doet de frictiekosten verlagen naar ongeveer 2,4 miljoen euro.”

Minimabeleid

Vanaf 2022 wil de gemeente ook een bezuiniging realiseren van 253.000 euro op het minimabeleid. “Binnen het totale minimabeleid kan er aan diverse knoppen gedraaid worden”, stelt Koenders. Expliciet stelt het college voor de ondersteuning van kinderen, de voedselbank, schuldhulpverlening en de ondersteuning van gezondheid door het aanbieden van een collectieve ziektekostenverzekering te ontzien, en hier niet op te bezuinigen. Wel wordt er bezuinigd op de sociaal-culturele bijdrage, de individuele inkomenstoeslag van bijstandsgerechtigden en mensen hebben pas later recht op de referteregeling.

VVV-balie verdwijnt

Binnen het cultuurcluster zijn al de nodige plannen uitgewerkt om een flink bedrag te besparen. Daar komt nu nog een bezuiniging bij. Het college stelt voor om de baliefunctie van de VVV te laten verdwijnen. Dat levert dit jaar een bedrag van 97.000 euro op en de komende jaren een bedrag van 150.000 euro. “Hier staat tegenover dat er ook andere mogelijkheden zijn om onze gemeente en streek onder de aandacht te brengen, zoals bijvoorbeeld door (meer) inzet van online kanalen en samenwerkingen met andere partijen.” Daarnaast moeten commerciële evenementen voortaan kostendekkend zijn. Dat levert weer 55.000 euro op.

Parkeren

Eerder werd al bekend dat de gemeente aan het onderzoeken is of er betaald parkeren ingevoerd kan worden op de Bergse Heide en de Boulevard, maar om nog meer geld te winnen wordt nu ook bekeken of het betaald parkeren met munten verminderd kan worden. Dit levert de gemeente een bedrag van 30.000 euro op, omdat er onder andere geen automaten geleegd hoeven te worden.

Vastgoed

De verkoop van een zestiental vastgoedobjecten moet daarnaast ook zorgen voor een flinke duit in het zakje van de gemeente. De verwachte opbrengst voor dit jaar is 317.500 euro en voor 2022 is dat ongeveer 845.700 euro. Vanaf 2022 zorgt de verkoop van deze panden meteen ook voor een structurele bezuiniging van 233.100 euro vanwege onder andere de onderhoudskosten die komen te vervallen.

 


NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief