Foto: WESLEY VAN DER LINDE

TenneT start in Bergen op Zoom met onderzoek plant- en bodemziekten voor hoogspanningsverbinding

BERGEN OP ZOOM - Een ingenieursbureau start vandaag met de veld- en bodemonderzoeken voor de hoogspanningsverbinding Rilland - Tilburg. Dat gebeurt in de buisleidingenstraat tussen Knooppunt Markiezaat, Woensdrecht, en de kruising met de weg Heijnoort in Bergen op Zoom. Later dit jaar gaan andere ingenieursbureaus aan de slag op andere delen van het tracé.


Onderzoek naar mogelijke plant- en bodemziekten is een belangrijke eerste stap in uitgebreider veld- en bodemonderzoek. Op basis van het onderzoek dat vandaag start, wordt achterhaald of er plantenziekten aanwezig zijn op terreinen waar straks de hoogspanningsverbinding komt. Vervolgens kunnen voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat plant- en bodemziekten zich door werkzaamheden verspreiden naar naastgelegen landbouwpercelen.

De uitgebreide veld- en bodemonderzoeken zijn onder meer nodig om te bepalen welke (technische) maatregelen er getroffen moeten worden om op die specifieke locatie te kunnen bouwen en wat de gevolgen van de bouw van de verbinding zijn voor de omgeving. De informatie uit de onderzoeken wordt ook gebruikt voor vergunningsaanvragen en om schade aan de bodem te beperken.

Waar nodig zullen de betrokken ingenieursbureaus later dit jaar zoeken naar niet-gesprongen explosieven, bodemkwaliteit, archeologie en bodemopbouw en -kenmerken. Om overlast te beperken, voeren de bureaus de onderzoeken zoveel mogelijk aaneengesloten uit. De bevindingen zijn een aanvulling op bestaande gegevens, waardoor de zorgvuldigheid waarmee de verbinding wordt gebouwd vergroot wordt.

TenneT verwacht dat alle veld- en bodem onderzoeken voor het gehele tracé Rilland – Tilburg in 2022 zijn afgerond.

Zuid-West 380kV
Deze hoogspanningsverbinding is nodig om een betrouwbare stroomvoorziening te garanderen. De huidige hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg biedt onvoldoende aansluitcapaciteit voor de opwek van windenergie op zee en op land. Uitbreiding van de huidige 380 kV-verbinding is daarom nodig. Via die nieuwe hoogspanningsverbinding wordt de stroom die op zee geproduceerd wordt vanuit Zeeland aangesloten op het landelijke netwerk. Met de komst van deze verbinding wordt Zeeland op twee manieren verbonden met het landelijke 380 kV-net. Daarmee krijgen Zeeland en Brabant een betrouwbaarder hoogspanningsnet.

 


NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief