Foto: Remko Vermunt

Stichting KNA doneert instrumenten aan CKB: ‘Muziek maken moet voor iedereen toegankelijk zijn’

BERGEN OP ZOOM - Ronald Verhulst, voorzitter van de stichting Instrumentenfonds KNA, heeft vrijdagochtend symbolisch een trombone overhandigd aan Natascha van Wees van het CKB. De stichting heeft zich na bijna veertig jaar opgeheven en het bedrag dat nog in de pot zat is overgemaakt aan het Centrum voor de Kunsten in Bergen op Zoom. 


De Stichting Instrumentenfonds Kunst na Arbeid (KNA) is ontstaan na de opheffing van Harmonie Kunst na Arbeid. Deze harmonie bestond uit personeelsleden van de N.V. Machinefabriek en IJzergieterij ‘Holland-Bergen op Zoom”. Na een fusie en faillissement werden de nog aanwezige gelden van de harmonie in oktober 1983 ondergebracht in de Stichting Instrumentenfonds Kunst na Arbeid met als doel talentvolle CKB cursisten te steunen. “En daarom is dit een bijzonder moment”, stelde Verhulst in de theaterzaal van het CKB. “Want met de opheffing van de stichting, komt een eind aan een samenwerking met een hele toffe organisatie.”

Talenten

In de afgelopen jaren heeft het KNA regelmatig donaties gedaan om instrumenten te kunnen kopen voor talentvolle muzikanten. Sommigen van hen zijn zelfs doorgestroomd naar professionele orkesten. “Het doel is altijd geweest om leerlingen te stimuleren het beste uit hun talent te halen”, stelt Verhulst. De pot vanuit het KNA is in de afgelopen jaren op verschillende manier aangevuld, bijvoorbeeld door bijdragen uit het Anjerfonds en het Prins Bernard Cultuurfonds. “Maar de grootste bijdrage komt eigenlijk vanuit docenten van het CKB”, legt Verhulst uit. 

Bijna 10.000 euro

Jaren geleden werden er door de Lions Club kamerorkesten georganiseerd in het CKB. Docenten van de muziekschool gaven optredens voor diegenen die een kaartje hadden gekocht. Per avond kwamen er zo’n 200 mensen op af en dat leverde een kleine 5000 gulden op per avond. “Dat hebben we vijf jaar lang gedaan”, aldus Verhulst. “Een deel van dat geld kwam ten goede aan de Lions Club en een deel ging naar de KNA. We hebben het dan over bijna 10.000 gulden.” Dat er nu een bedrag van bijna 10.000 euro wordt overgemaakt aan het CKB is volgens Verhulst dan ook volkomen terecht. “Eigenlijk is dit door jullie zelf opgehaald.”

Kansen bieden

Van het geld zijn verschillende instrumenten gekocht, zoals trombones, trompetten, keyboards en zogenaamde groove boxen. “We gebruiken het geld met name voor instrumenten voor educatie op scholen, zowel voor- en vroegschoolse educatie, als basisscholen en het voortgezet onderwijs. We kunnen hiermee meer kansengelijkheid creëren, omdat we meer kinderen de kans kunnen bieden om een instrument te bespelen en hun talent te ontdekken”, stelt Jeroen Wierikx, namens CKB. “Deze instrumenten vind je namelijk vaak niet bij scholen, maar ze sluiten enorm aan bij de belevingswereld van een kind. We zijn hier dan ook enorm blij mee.”

Kweekvijver

Cees Meijer, voormalig directeur van het Cultuurbedrijf, is dan ook blij met de schenking van de gelden. “Ik heb zelf vroeger muziekeducatie verzorgd op scholen en toen kwam ik er al snel achter dat niet iedereen de kansen krijgt om een muziekinstrument te bespelen. Muziek maken moet voor iedereen toegankelijk zijn en dankzij deze gift van het KNA wordt het voor veel kinderen iets toegankelijker.” Dat kan Jeroen alleen maar beamen. “Het gaat nu niet alleen om talenten, maar het gaat ook om vreugde brengen in de vorm van muziek. Het maakt niet uit of kinderen er uiteindelijk verder mee gaan. Maar, de basisschool is wel de kweekvijver waar het vonkje voor muziek over kan springen. En we hopen ze dan hier te mogen ontmoeten, want bij het CKB hebben we de expertise in huis om jonge kinderen verder te helpen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.”

 


NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief