Waterschap Brabantse Delta past urenverbod oppervlaktewater aan

BERGEN OP ZOOM - Waterschap Brabantse Delta past vanaf donderdag 11 augustus ‘s avonds het urenverbod aan voor het gebruik van oppervlaktewater (water uit sloten, beken en rivieren). Deze uitzonderlijke maatregel geldt nu van 09.00 tot 21.00 uur in het hele werkgebied van Brabantse Delta. Uitzondering op het verbod is het koelen van fruitboomgaarden en het gebruik van water als drinkwater voor vee. In een groot deel van het werkgebied geldt op dit moment al een totaal onttrekkingsverbod vanuit oppervlaktewater. Deze onttrekkingsverboden blijven ook gelden.


Voor boeren uit de omgeving van Bergen op Zoom geldt grofweg dat bedrijven aan de oostkant van de stad helemaal geen oppervlaktewater mogen gebruiken. Boeren die aan de noord-oost kant van het centrum gevestigd zijn, mogen nog wel onbeperkt water gebruiken. Agrarische bedrijven die ten westen en ten zuiden van Beregn op Zoom gevestigd zijn, hebben te maken met het urenverbod.

De (grond)waterstanden blijven zakken, het regent niet en de temperaturen blijven hoog. Het is gewoon te droog. Hierdoor blijven ook de waterstanden in het buitenwater (Hollands diep en de Maas) dalen. Het waterschap kan hierdoor steeds moeilijker aan de watervraag voldoen.

Waarom een urenverbod?
Door de droogte is er te weinig water beschikbaar om het hele werkgebied van Brabantse Delta, inclusief de polders, van voldoende water te voorzien. Ook is er water nodig om sloten en beken door te spoelen om blauwalgen te voorkomen. Als er stroming in het water blijft, krijgen blauwalgen minder kans om te groeien. Bij te veel blauwalgen in het water moet het waterschap de inlaten naar de polders sluiten. Op dat moment komt er geen water meer in de polders en moet ook daar een totaal onttrekkingsverbod gaan gelden. Dat wil het waterschap voorkomen.
Zij wil voldoende water van voldoende kwaliteit behouden, zodat er water beschikbaar blijft tot het einde van de zomer.

Louis van der Kallen, dagelijks bestuurslid Brabantse Delta: “Het instellen van een urenverbod is een teken dat de grenzen van het waterverbruik, met de huidige waterinfrastructuur, bereikt zijn. Er is gewoon te weinig water door de steeds vaker voorkomende droge periodes. Door nu terughoudend met water om te gaan wil het waterschap proberen een totaal verbod te voorkomen. Het waterschap rekent op de medewerking van de inwoners en bedrijven.“

Wat is een urenverbod?
Bij een urenverbod is het verboden om in een bepaald tijdvak (09.00 en 21:00 uur in dit geval) oppervlaktewater te gebruiken voor onder andere het beregenen van gewassen. Hiermee vermindert het waterschap het watergebruik in haar hele werkgebied.

 


NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief