Logo internetbode.nl/bergen-op-zoom

Toekomst Ster van Lepelstraat staat nog lang niet vast

LEPELSTRAAT - Van de ongeveer vijftig belangstellenden die dinsdagavond naar het gemeenschapshuis in Lepelstraat kwamen om meer duidelijkheid te krijgen over de toekomst van de Ster van Lepelstraat zal er niemand veel wijzer zijn geworden. Die toekomst staat nog lang niet vast. Alleen al omdat er geen bestemmingsplan ligt dat de huidige bestemming wijzigt. De avond was ook niet belegd met het doel informatie te verstrekken. Er moest een antwoord komen op de vraag hoe de mensen willen dat de gemeente zaken met betrekking tot de Ster met hen communiceert. Projectmanager Rob Scheffer zei het meteen: in de gemeenteraad is door meerdere partijen aangegeven dat er wat vergeten was bij het proces rond de Ster van Lepelstraat. De raad vond dat er goed afgesproken moest worden hoe de mensen in het gebied erbij worden betrokken. “We komen nu vragen ophalen hoe u bij het proces betrokken kunnen worden. Alles ligt open.” In opdracht van de wethouder moet een communicatieplan gemaakt worden met de betrokkenen zelf. Nieuws Enkele aanwezigen maakten gebruik van de bijeenkomst om nog eens allerlei vragen te stellen. Vooral over concrete zaken die hen te wachten staan. Het antwoord daarop moest Scheffer telkens schuldig blijven. Er ligt een bestemmingsplan met agrarische bestemming. Er is een structuurvisie tot 2030 die de Ster aanwijst als vestigingslocatie voor logistieke bedrijven. En er is eind september door de gemeenteraad besloten een voorkeursrecht te vestigen op een groot deel van het gebied. Dat zijn allemaal zaken die vaststaan. En zoals Scheffer het meermalen formuleerde: “Het laatste besluit geldt.” Ofwel: hoe het in de toekomst wordt valt niet te zeggen. Er was in september al een avond waarin de voorlopige plannen werden toegelicht en Scheffer, noch stedenbouwkundige Johan van Beek kon daar ook maar iets aan toevoegen. Geen nieuws dus, behalve dat Steenbergseweg 60, al in eigendom van de gemeente, gesloopt gaat worden. Maar! Wanneer is nog niet bekend. Betrokken “Hoe wilt u bij dit proces betrokken worden?” probeerde Scheffer de zaak weer op de juiste rails te krijgen. Antwoord van een bewoner die het ook al over “de vallende Ster” had: “Ik denk dat wij daar geen zak over te vertellen hebben.” Een ander haalde pissig op dat hij aan alle 33 raadsleden een email had gestuurd en dat er maar 4 reactie waren gekomen. “Ze reageren gewoon niet op de gewone burger! Wees eerlijk naar ons toe.” Over sommige zaken zal dat niet gaan hield Scheffer de aanwezigen voor. Dat er het gebied niet via de Steenbergseweg ontsloten zal worden staat vast. “Dat moet je niet willen.” Het wordt een rechtstreekse verbinding met de Eendrachtweg. Veel andere zaken liggen nog open. Er komt een klankbordgroep die daarover mee gaat praten. Enkele potentiële leden meldden zich meteen aan het eind van avond aan. En verder komt er informatie op het internet te staan die snel te bereiken zal zijn. Scheffer noemde de powerpoint presentatie van september, uitleg over de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, een rubriek waarin bijvoorbeeld afmetingen vermeld zullen worden en dergelijke. Daarnaast deed voorlichter Erwin Stander de belofte iedereen die op de presentielijst zijn emailadres had ingevuld meteen een bericht te sturen als er wat te melden valt, nog voor de media iets vernemen. BIJDRAGE AD WEIJDT  
FotoseriesDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief