Logo internetbode.nl/bergen-op-zoom

Emmauskerk aangemeld als ‘Groene kerk’

BERGEN OP ZOOM - De Emmaüskerk aan de Korenberg in Bergen op Zoom heeft zich aangemeld als 'Groene Kerk'. Op 17 september zal deze stap worden gemarkeerd, middels de onthulling van het bordje met het opschrift 'Wij zijn een groene kerk'.De aanleiding voor deze stap lag in het jaarthema van het vorige seizoen 'Gerechtigheid voor mens en natuur'. Vanuit het geloof dat Christus iedereen wil herstellen, werd er nagedacht over manieren om recht te doen aan mens en natuur, door middel van themadiensten, workshops en een natuurexcursie. Ook werd het initiatief opgepakt om geld in te zamelen voor het leggen van zonnepanelen. Om de aandacht voor dit thema vast te houden, is er voor gekozen om groene kerk te worden. Deze keuze plaatst wat er al gedaan wordt (o.a. fair trade koffie schenken, kledingruilbeurs, afvalscheiding en energiebesparing) in het kader van een duidelijke ambitie. Ook verplicht de Emmaüskerk zich hiermee tot het jaarlijks zetten van een extra stap op het gebied van duurzaamheid en tegengaan van sociaal onrecht. Deze voornemens zullen worden vastgelegd in een 5-jarenplan, wat in samenspraak met de leden van de kerkelijke gemeente zal worden vastgesteld. Ook op deze manier wil de Emmaüskerk bijdragen aan het welzijn van Bergen op Zoom en haar bewoners, vanuit de liefde van Jezus Christus.Info: www.groenekerken.nl/kerken/bergen-op-zoom