Logo internetbode.nl/bergen-op-zoom

‘Een nieuwe toekomst begint bij schoon water en hygiëne’

BERGEN OP ZOOM – Op zondag 16 juli jl. organiseerde de Stichting Waterputten Kwasiakan een culturele middag in de tuin van de familie Houtman aan de Molenzichtweg 12 in Bergen op Zoom. De middag stond in het teken van het project ‘Waterputten voor Kwasiakan’ als onderdeel van een reeks projecten ter verbetering van de sanitaire voorzieningen in de dorpen Dukukrom, Kwasiakan en Dome in het hart van Ghana. Petra Houtman is sedert 2006 beroepsmatig betrokken en actief in deze regio in Ghana. Getroffen door de armoede en de slechte leefomstandigheden van onder meer ook haar werknemers, besloot zij actie te ondernemen. Een schrijnend voorbeeld is het, excusez le mot, ‘poepveldje’ aan de rand van het dorp waar een ieder zijn of haar behoefte moet doen. ”Het ontbreken van de meest elementaire sanitaire voorzieningen levert geen bijdrage aan de toekomstmogelijkheden van de plaatselijke bevolking”, aldus Petra. Kontakten werden gelegd met de lokale overheden en zo kon de basis worden gelegd voor het structureel verbeteren van de leefomstandigheden van de inwoners. Petra geeft aan dat door de grote verschillen in cultuur tussen Nederland en Ghana het vaak lastig was om tot concrete overeenkomsten te komen. Traditie en ceremonie spelen een zeer belangrijke rol in de Ghanese samenleving en dat heeft zijn weerslag op de voortgang van projecten. Stichting Waterputten Kwasiakan De Stichting Waterputten Kwasiakan stelt zich tot doel de bewoners van de regio Kwasiakan en omgeving een betere toekomst te geven middels het realiseren van waterputten, het bouwen van sanitaire voorzieningen en geven van voorlichting en scholing op het gebied van hygiëne. “Voorkomen moet worden dat het te veel eenrichtingsverkeer is”, legt Petra uit, “de lokale overheden en de bevolking moeten de verantwoordelijkheid voor onderhoud en instandhouding van de voorzieningen op zich nemen”. Voor de uit te voeren projecten in 2017 is een benodigd bedrag geraamd ad € 100.000 en omdat de Ghanese munt niet erg stabiel is, kunnen de kosten meevallen, maar zeker ook tegenvallen. Om de gestelde doelen te bereiken wordt een aantal activiteiten ontwikkeld ten einde de noodzakelijke extra gelden te genereren voor realisatie van deze projecten. Een culturele middag is hier een passend voorbeeld van. De culturele middag Deze middag stond geheel in het teken van Afrikaanse kunst en cultuur. Er was opzwepende Djembémuziek, een mooie collectie Afrikaanse kunst en op Afrika geïnspireerde kunst van eigen bodem. Rond 14.00 uur meldden zich de eerste gasten en werd het geleidelijk aan gezellig onder een doorkomend zonnetje. De Djembéband speelde er lustig op los, de Afrikaanse kunst werd met belangstelling bekeken. De Stichting Waterputten Kwasiakan heeft er in ieder geval alles aan gedaan om er niet alleen een culturele maar ook een leuke middag van te maken. Meer informatie kunt u vinden op: www.stichtingwaterputten.nl. BIJDRAGE JAN DIRK HUIJSER
FotoseriesDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief