Integriteitsrapport oud-wethouder Linssen wordt deels openbaar

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom moet een deel van het integriteitsrapport over oud-wethouder Ton Linssen toch openbaar maken. Dat heeft de Raad van State vandaag geoordeeld. Een inwoner van de gemeente Bergen op Zoom wilde het rapport inzien. Omdat er veel persoonlijke informatie over de wethouder in het rapport staat, besloot de gemeente Bergen op Zoom het rapport geheim te houden.


Volgens de inwoner, de heer Passier, is er sprake geweest van belangenverstrengeling bij de verkoop van bouwpercelen aan de Fort de Roverweg in Halsteren. Al in november 2013 stelde de heer Passier dat de toenmalig wethouder Linssen de integriteitsregels overtrad door zich te bemoeien met de verkoop van die percelen en daarmee zichzelf of bevriende relaties te bevoordelen. Naar aanleiding van die beschuldiging heeft burgemeester Petter indertijd een extern bureau onderzoek laten doen naar de zaak. Daaruit bleek dat van feitelijke belangenverstrengeling geen sprake was. Wel was er sprake van de schijn van belangenverstrengeling.

De heer Passier wilde dit onderzoek inzien, maar vanwege de persoonlijke informatie in het rapport besloot de gemeente Bergen op Zoom dit verzoek niet te honoreren. De gemeente kreeg hierin gelijk van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, maar de Raad van State vernietigt de uitspraak van de rechtbank. In de uitspraak van de Raad van State staat te lezen dat het college een nieuw besluit moet nemen. "Dat brengt met zich dat het college de geheimhouding van het rapport moet opheffen voor zover daarin gegevens zijn vervat die niet op grond van een belang als genoemd in artikel 10 van de Wob kunnen worden geheimgehouden." Dat houdt in dat de gemeente Bergen op Zoom zaken in het rapport die geen verband houden met de persoonlijke levenssfeer van oud-wethouder Linssen niet langer geheim mag houden.

Voorbeelden hiervan zijn openbare informatie van het Kadaster, het beroepsmatig functioneren van de oud-wethouder en besluitvorming van het college en de raad. "Concreet betekent deze uitspraak dat de inhoud van het rapport zorgvuldig wordt bekeken en dat er onderscheid gemaakt wordt tussen gegevens die de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen raken en andere informatie", laat de gemeente Bergen op Zoom weten. "Vanwege de zorgvuldigheid en de zienswijzeprocedure verwacht het college de nieuwe beslissing op bezwaar niet voor het zomerreces." 

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief