Foto: Archief Weekblad de Bode

Al 10.000 handtekeningen tegen massale bomenkap Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Het gaat hard met de online petitie tegen de geplande bomenkap in Bergen op Zoom. Vanochtend werden de 10.000 handtekeningen gehaald. Dat terwijl de teller gisteren 'pas' op 5000 stond. De ondertekenaars verzetten zich tegen het plan om dertig voetbalvelden aan Bergs bos te kappen voor de realisatie van een hoogspanningsverbinding over de Brabantse Wal. 


Het besluit om een 380kv-netwerk aan te leggen is vorig jaar genomen. En als het aan TenneT ligt, komen de nieuwe hoogspanningsmasten midden in het Bergs natuurgebied te staan. Er wordt een rechte lijn getrokken van landgoed Lievenberg naar Zoomland. Daarvoor zal ongeveer 200.000 vierkante meter aan bos moeten verdwijnen bij Lievensberg, Zoomland, Groot Molenbeek en achter Stayokay. En dat plan is tegen het zere been van veel milieuactiviteiten. Zij verenigden zich al eerder in de protestgroep Bomenkap Nee omdat zij zich niet konden vinden in de plannen en het oneens waren met de stelling van de minister, gemeente en TenneT dat de schade voor het natuurgebied mee valt. Omdat de tijd voor de actiegroep inmiddels begint te dringen, startten zij vier dagen geleden een online petitie die op veel steun kan rekenen. Al 10.000 van de gewenste 15.000 handtekeningen zijn binnen.

De ondertekenaars willen graag dat de minister af ziet van het plan met de hoogspanningsmasten en dat er een ondergrondse verbinding wordt gerealiseerd. Volgens de initiatiefnemers van de petitie is het aan de gemeente Bergen op Zoom om dat plan aan te kaarten bij de minister. En daarvoor dringt de tijd, want de minister zal in juni de knoop al doorhakken. "De tijd dringt, aarzel niet en teken de petitie. Laat zien dat ook jij er belang bij hebt dat deze bossen behouden blijven. Deze massale bomenkap daar ben jij het niet mee eens", valt er dan ook te lezen op de site van de petitie.

Wil je meer lezen over Bomenkap nee? Ga dan naar hun website.

380kv

De nieuwe masten zijn een onderdeel van het nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Een vernieuwing van dat tracé is nodig voor TenneT om ook in de toekomst aan de eisen van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Infrastructuur en Waterstaat te kunnen voldoen. De verbinding is opgesplitst in twee delen: Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg). 

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief