Foto: Eugène de Kok

Borsele presenteert sluitende begroting, maar moet nog steeds bezuinigen

HEINKENSZAND - De gemeente Borsele is blij dat ze een sluitende begroting kan presenteren voor de jaren tot en met 2025. “We staan onder preventief toezicht van de provincie en daar willen we zo snel mogelijk vanaf”, zegt de Borselse wethouder financiën Arno Witkam. Hij tekent wel aan dat de financiële situatie van de gemeente niet ‘te rooskleurig’ moet worden gezien. “Tot 2025 moeten we nog 2,5 miljoen euro bezuinigen. Dat wordt nog een uitdaging, laten we daar eerlijk in zijn.”


Er is al bijna 2 miljoen euro bespaard en dat heeft de financiële positie van Borsele aanzienlijk verbeterd, aldus Witkam. De komende jaren moet er nog bezuinigd worden door onder meer scholen en dorpshuizen te concentreren, schoolgebouwen duurzamer te maken en voor de bedrijfsvoering minder externen in te huren. Ook verwacht de gemeente dat haar inwoners, bijvoorbeeld voor de realisatie van plannen en de inrichting van de openbare ruimte, meer zelf doen. Op het gebied van de zorg gaat Borsele uit van de kracht van de eigen omgeving van inwoners. Ze zet in op het voorkomen van (ernstigere) problemen door laagdrempelig advies en ondersteuning te bieden.

Belastingen

Omdat de gemeente moet bezuinigen en de lasten voor de inwoners ‘aanvaardbaar’ wil houden, heeft Borsele voor de komende jaren geen nieuwe, grote plannen op de agenda. “De ozb (onroerendezaakbelasting, redactie) stijgt alleen met de inflatie, maar voor de rioolbelasting en afvalstoffenheffing gaan we naar honderd procent kostendekkendheid en dat merkt de burger.” Aan afvalstoffenheffing betalen Borselenaren volgend jaar afgerond 10 euro (eenpersoonshuishouden) of 15 euro (meerpersoonshuishouden) meer dan dit jaar. Voor de rioolheffing is dat ongeveer 7 euro meer dan dit jaar.

Borsele hoort ook positieve berichten voor de toekomst. “We hopen dat het extra geld dat we voor de jeugdzorg krijgen een structurele bijdrage wordt. Voor de jaren 2023, 2024 en 2025 mogen we 75 procent van dit bedrag al doorberekenen. Dat geeft financiële ruimte.” Of dit extra geld vanuit het Rijk ook genoeg is om alle taken voor de jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te kunnen uitvoeren, kan Witkam niet zeggen. 

De herverdeling van het gemeentefonds, waaruit alle gemeenten in Nederland geld krijgen, noemt de wethouder ook een lichtpuntje. Hoe deze herverdeling eruit gaat zien, is nog niet bekend, maar volgens Witkam zijn de vooruitzichten voor Borsele positief.

Waterbuffering

Met alle onzekerheden en bezuinigingen, is Witkam blij dat bijvoorbeeld de uitvoering van het masterplan voor Nieuwdorp - zij het in soberdere vorm - en de aanleg van de rondweg voor Hoedekenskerke kunnen doorgaan. Ook voor de realisatie van de woonwijk Platepolder in Heinkenszand worden in 2022 nieuwe stappen gezet. Verder maakt Borsele zich met andere wegbeheerders sterk voor een goede verkeersafwikkeling in de gemeente en werkt ze aan het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Samen met andere partijen onderzoekt ze de mogelijkheden voor (zoet)waterbuffering. Borsele houdt toezicht op de aanleg van de hoogspanningsverbindingen op haar grond. Op het gebied van onderwijs investeert de gemeente in integrale kindcentra om de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten. Daarnaast is het verbeteren van de gezondheid van jongeren een aandachtspunt.

De gemeenteraad van Borsele behandelt de meerjarenbegroting in haar vergadering van donderdag 4 november.

 NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714609953&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/beveland&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>