Logo internetbode.nl/beveland

ADRZ heeft alle keurmerken binnen die er zijn

GOES - Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) is sinds woensdag officieel een ‘seniorvriendelijk’ ziekenhuis. Het Zeeuwse ziekenhuis heeft een keurmerk ontvangen van de gezamenlijke ouderenbonden. Instellingen krijgen het als de manier waarop hun zorg is georganiseerd is aangepast aan de wensen en behoeften van kwetsbare ouderen. Algemeen Het stempel ‘seniorvriendelijk’ was het laatste keurmerk dat je als algemeen ziekenhuis kunt behalen. De cliëntenraad en ouderenbonden in Zeeland wilden dat het ADRZ zijn best zou doen voor het keurmerk. Trots "Kwetsbare ouderen zijn altijd belangrijk voor ons geweest en vanzelfsprekend willen we ouderen graag goed bedienen”, zegt bestuursvoorzitter Claudia Brandenburg. “Wij zijn trots op onze medewerkers die zich hiervoor hebben ingezet.” FOTO DNA BEELDBANK/LAAT ZEELAND ZIEN