Logo internetbode.nl/beveland

Goes Beter Bereikbaar met twee rotondes

GOES - Om de Goese binnenstad beter bereikbaar te maken na de realisatie van de extra aansluiting op de snelweg A58 wil het college van burgemeester en wethouders een tweede rotonde aanleggen bij het Poelplein. Aan de andere kant van het spoor stellen b&w een rotonde bij de M.A. De Ruijterlaan voor. De gemeente informeert bewoners en bedrijven maandag in aparte bijeenkomsten. Donderdag 3 november bespreekt de gemeenteraadcommissie de plannen.

Goes pakt de rotonde van het Poelplein aan om het verkeer vlot te kunnen laten doorstromen naar de nieuwe spoortunnel en voor een betere doorstroming van Goes-Zuid naar de binnenstad. “Daarnaast ervaren omwonenden en verkeersdeelnemers al enige tijd dat de doorstroming en verkeersveiligheid op de M.A. De Ruijterlaan niet optimaal is”, aldus de burgemeester. Daarom wil het college ook hier een rotonde realiseren.

Fietstunnels De tweede rotonde bij het Poelplein komt richting de spoorweg te liggen. “Zo kunnen de fietspaden er verder vanaf worden aangelegd en dat is veiliger”, illustreert de burgemeester. Een vergrote rotonde met fietstunnels zou het fietscomfort vergroten, maar deze optie is volgens b&w te duur. “Dat komt door de vele kabels en leidingen die daar in de grond zitten.”

Ontsluiting In het plan dat het college voorlegt aan de gemeenteraad krijgt het Poelplein met de extra rotonde een aansluiting op de Van Hertumweg, zodat er een extra ontsluiting is van bedrijventerrein de Poel IV, waaronder bijvoorbeeld de Agrimarkt valt. ‘De variant met de extra rotonde geeft zowel in de avond- als ochtendspits een goede verkeersafwikkeling en de relatief dicht bij elkaar gelegen rotondes verstoren elkaar niet’, staat in een gemeentelijke nota. ‘De extra rotonde biedt een kans om ook het Stationspark op deze rotonde aan te sluiten. Deze aansluiting kan dan in de plaats komen van de anders te realiseren aansluiting op de Fruitlaan.’ De voor- en nadelen van deze optie moet de gemeente nog verder onderzoeken.

Ruijterlaan Aan de noordzijde sluit de nog te realiseren spoortunnel straks aan op de M.A. de Ruijterlaan. Dan gaat de verkeersdoorstroming bij de aansluiting met de Willem Barentszstraat nog meer knellen, voorziet de gemeente. De aanleg van een rotonde verbetert volgens b&w de verkeerssituatie. ‘Dit is een bewezen duurzame kruispuntvorm en geeft voor fietsers en voetgangers een veilige en comfortabele oversteek van de M.A. de Ruijterlaan. Het bestaande kruispunt van de M.A. de Ruijterlaan met de W. Barentszstraat wordt opgeheven.’

Informatiebijeenkomsten De gemeente Goes licht de plannen maandag (31 oktober) toe in twee bijeenkomsten. Tussen 19.00 en 20.30 uur zijn belangstellenden welkom in het stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan. Wethouder Loes Meeuwisse is aanwezig om vragen over de ontwerpen te beantwoorden. Speciaal voor de omliggende bedrijven houdt de gemeente maandagmiddag een informatiebijeenkomst tussen 14.30 en 16.00 uur in het stadskantoor.<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1432883411823-0&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/beveland&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief