Logo internetbode.nl/breda


Haalbaarheidsonderzoek naar herontwikkeling Havenkwartier

BREDA - Een mix van wonen, werken, horeca en culturele voorzieningen. De plannen van de Gemeente Breda met de locatie waar voorheen de bedrijven Van Puijfelik  en Backer en Rueb waren gevestigd, krijgen steeds duidelijker gestalte. Breda trekt hierbij samen op met de beoogde nieuwe eigenaar Amvest. Het college stelt de gemeenteraad voor een haalbaarheidsonderzoek te starten. De gemeente wil een mix van wonen, werken, horeca en culturele voorzieningen realiseren op de locatie Speelhuislaan 173-175, waar voorheen Van Puijfelik en Backer en Rueb onderdak hadden. Een deel van de bestaande industriële bebouwing in het gebied blijft behouden. Hierbij gaat het vooral om een aantal gebouwen met zogeheten ‘sheddaken’, zo maakt het college van burgemeester en wethouders duidelijk Erfgoed Na gesprekken tussen de Gemeente Breda, de huidige eigenaar (curator) en initiatiefnemer Amvest, is een voor alle partijen reëel perspectief ontstaan voor dit gebied. In combinatie met de buitenruimte kan daarbij volgens de Gemeente Breda toekomstwaarde gegeven worden aan het erfgoed op deze locatie. Het erfgoed wordt door de initiatiefnemer substantieel behouden en krijgt toekomstwaarde, in combinatie met nieuw gebruik, aanvullende woonbebouwing en inrichting van de buitenruimte. Een en ander wordt mogelijk gemaakt met een bijdrage van 250.000 euro vanuit het fonds Stedelijke Ontwikkeling 2017. Concreet blijven de hallen van Backer en Rueb (Speelhuislaan 173) en de hallen met sheddaken van voormalig Van Puijfelik (Speelhuislaan 175) behouden. Een deel van de hallen van Van Puijfelik wordt na de noodzakelijke asbestverwijdering gesloopt. Ambitieus “Het Havenkwartier heeft de potentie om uit te groeien tot een uniek gemengd stedelijk gebied, complementair aan onze binnenstad: het is de plek met attractiviteit en ruimte voor moderne stedelijkheid, creatief ondernemen en cultuur”, aldus wethouder Alfred Arbouw hierover. “We willen in nauwe samenwerking met betrokken eigenaren, marktpartijen en bewoners, een nieuw stadsdeel tot stand brengen. Op basis van het ingediende initiatief zien we als college op dit moment goede mogelijkheden om het erfgoed te integreren in een herontwikkeling. Heel concreet in de vorm van het behoud van een deel van de hallen, het pand Elektron, de Belcrumhaven en de Speelhuislaan. Dat is een ambitieuze maar ook realistische koers. Daarbij kijken we niet alleen naar gebouwen maar juist naar de complete context van de aanwezige industriehaven, gebouwen en ruimtelijke stedenbouwkundige context. Dit sluit goed aan bij de door het rijk gestimuleerde strategie op erfgoed dat haar oorspronkelijke functie heeft verloren”. FOTO ADDO SPRANGERS
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714731254&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/breda&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief