Logo internetbode.nl/breda


Extra subsidie voor Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

BREDA - Verschillende initiatieven die zich inzetten om kinderen uit arme gezinnen te helpen, kunnen rekenen op extra subsidiegelden. Vanuit het Rijk heeft de gemeente Breda een bijdrage gekregen om armoede onder kinderen tegen te gaan. Breda zet hierbij in op sport-, cultuur- en schoolactiviteiten. Samen met diverse partners heeft het college daarom vastgesteld dat Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds hier een deel van ontvangen. 

Ruim een op de tien kinderen in Nederland groeit op in een arm huishouden. Deze kinderen kunnen vaak niet meedoen aan belangrijke sociale activiteiten zoals een sportclub of muziekles. Dit terwijl dergelijke activiteiten sterk bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarom zet de Nederlandse overheid de laatste jaren uitgebreid in op het ondersteunen van deze kinderen. De gemeente Breda ontvangt daarvoor in 2017 een uitgebreide subsidie van het Rijk.

Sport en cultuur Alle Nederlandse gemeenten krijgen zelf inspraak in hoe zij de subsidie wensen te gebruiken. Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft er samen met haar partners voor gekozen om in te zetten op deelname aan sport, cultuur en onderwijs. “Elk kind wil, net als vriendjes en vriendinnetjes, gewoon kunnen sporten, naar muziekles gaan en deelnemen aan schooluitjes. En zo hoort het natuurlijk ook”, stelt wethouder Werk en Inkomen Marianne de Bie. Behalve dat deze keuze bijdraagt aan de ontwikkeling van de kinderen, hebben ook ouders profijt van deze steun volgens de wethouder. "Op deze manier voorkomen we dat de ouders van deze kinderen verder in financiële problemen komen. Door hen deels de zorg uit handen te nemen voor de bekostiging van sport, cultuur en educatie kunnen zij hun inkomen aan andere noodzakelijke uitgaven besteden. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten."