Logo internetbode.nl/breda


‘Gezondheid betekent voor iedereen iets anders’

  Bedrijvig Nieuws

BREDA - In onze stad wordt veel aandacht besteed aan gezondheid en vitaliteit van burgers. Verschillende Bredase organisaties op het gebied van zorg, technologie, logistiek,de creatieve sector, kennisinstellingen en de gemeente hebben zich samen met burgers verenigd in de Health Community Breda. In dit netwerk gaan deze partijen met elkaar op zoek naar manieren om gezond en gelukkig te leven in Breda. Tijdens de Summer School Breda zal Niels de Beer, kwartiermaker van de Health Community Breda de ontwikkelingen met de aanwezigen delen. Hij gaat deelnemers aan zijn workshop vooral prikkelen om mee te denken. Veranderingen Niels de Beer is hogeschooldocent op het gebied van innovatie en ondernemerschap aan de Avans Hogeschool en daarnaast kwartiermaker van Health Community Breda. “ Het begrip ‘ innovatie’ krijgt veel aandacht in de media, maar wat betekent dit nu eigenlijk in de praktijk? Ik wil vertellen over manieren waarop verschillende partijen samen met burgers in Breda proberen de zorg makkelijk toegankelijk te maken, betaalbaar te houden voor iedereen en de kwaliteit van leven te verbeteren. De focus ligt hierbij op preventie: hoe blijf je zo lang mogelijk gezond en zelfstandig. Centrale vraag is : hoe kunnen we innovaties in de gezondheidssector sneller en beter introduceren en accepteren? Persoonlijke aandacht blijft daarbij het belangrijkst. Er zijn in Breda een aantal hele mooie voorbeelden die ik wil bespreken, ik hoop op een open discussie! Ik hoop dat mensen na deze avond net even anders gaan denken over gezondheid, zorg en welzijn!” Iedereen bereiken “Er is een grote waarneembare kloof tussen goed opgeleide, rijke mensen en hele grote groepen die dat niet zijn. Dit vertaalt zich naar gezondheid en naar het gebruik van zorg. Eén op de negen Nederlanders boven de 16 is laaggeletterd. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het lezen van bijsluiters van medicijnen en veel uitleg in de zorg is te ingewikkeld. Ik vind het heel belangrijk dat we ook deze mensen bereiken met de nieuwe ideeën over preventie, en dat inzet van technologie hierbij grote winst kan opleveren. Ook de aandacht voor eenzaamheid is een belangrijk speerpunt in de Health Community Breda. In Nederland is één op de drie mensen eenzaam, en ook dat heeft invloed op de zorg- en welzijnssector. Nieuwe concepten om burgers actief te betrekken bij het maatschappelijk leven leveren gezondheidswinst op. Specifieke aandacht voor ouderen is hierbij wenselijk. Voor ouderen zijn veranderingen vaak erg ingrijpend. Daarom moeten we IEDEREEN duidelijk zien te maken hoe je leven er op vooruit kan gaan als je anders naar gezondheid, zorg en welzijn gaat kijken. Niet afwachtend, niet passief, maar zelf sturen, gebruik makend van technologie zonder dat het persoonlijke aspect verwaarloosd wordt.“ BIJDRAGE PLUS FOTO JOYCE VAN ZIJL Workshop Niels de Beer Via de Summer School Breda wil de Vrijwilligersacademie Breda van maandag 26 juni tot vrijdag 30 juni 2017 door heel de stad kennis delen, ontmoeting faciliteren en Bredanaars aan de slag laten gaan met de thema’s die aanspreken. Zo kunnen nieuwe initiatieven ontstaan die helpen Breda richting te geven en stad en wijk klaar maken voor de toekomst. Iedereen is welkom en kan gratis meedoen aan Summer School Breda. De inschrijving voor Summer School Breda is geopend. Kom ook en neem gerust iemand anders mee. Het programma is te vinden op www.summerschoolbreda.nl. De workshop van Niels de Beer is op 26 juni van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 in Breda, lokaal HA418. Vooraf inschrijven!