Foto: Peter Houtepen

125 woningen op strook voormalig houtproductiebos

ETTEN-LEUR - In de aula van het gebouw San Francesco aan de San Francescolaan 149 in Etten-Leur wordt op woensdag 18 september een informatiebijeenkomst gehouden over de toekomstplannen van het voormalige houtproductiebos. Deze strook grond tussen de Tamboerijn en de Streek is nu nog eigendom van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Etten.


Woningcorporatie Alwel heeft het eerste recht van koop op dit perceel. Het voormalige houtproductiebos heeft als werknaam Kloostervelden gekregen. Enige tijd geleden is dit stukje Etten-Leur door de gemeente aangewezen als woningbouwlocatie en daarbij zijn ook een aantal uitgangspunten geformuleerd.

Gezonde mix

Zo wordt uitgegaan van de bouw van ongeveer 125 woningen en er moet sprake zijn van een gezonde mix van woningen qua prijzen en doelgroepen. Op dit moment wordt gedacht aan maximaal 40 procent sociale huurwoningen in de vorm van appartementen, 10 procent middeldure huur en 50 procent koop in verschillende prijsklassen, inclusief sociale koop.

De maximale bouwhoogte van de appartementen is 14 meter in vier bouwlagen met eventueel half verdiept parkeren. De groennorm is minimaal 80 m2 per woning.

Bomen

Ruimtelijk gezien is bepaald dat de bomen die de oorspronkelijke bidgang vormen, moeten blijven staan. Dit betekent dat er ook voldoende afstand tot de bebouwing en de verharding moet zijn, zodat de groeiomstandigheden optimaal blijven. Verder moet het park de Grote Toer, het middelste deel van het houtproductiebos, en de aanwezige groenelementen zowel ruimtelijk als fysiek een logisch samenhangend geheel vormen. Tevens dient de  waterhuishouding in het gebied opgelost te worden.

Bepaald is ook dat er geen doorgaande ontsluitingsweg voor gemotoriseerd verkeer komt tussen de straten De Streek en de Tamboerijn. Wel is het gewenst dat er een verbinding komt voor fietsers en voetgangers. De hondenspeelweide en de hondentoilet aan de zijde van de Tamboerijn, die eigendom zijn van de gemeente, mogen mee in het op te stellen stedenbouwkundig plan, maar moeten wel ergens in het plangebied een plek te krijgen. Dat kan op een andere plaats dan zijn dan waar ze nu liggen.

Toelichting

Op de informatiebijeenkomst van 18 september, aanvang 19.30 uur, geven de samenwerkende partijen ieder vanuit hun eigen rol een toelichting. Dat zijn de Zusters Franciscanessen van Etten als eigenaar en verkoper van het perceel, Alwel voor het realiseren van circa 44 sociale huurwoningen, bouwbedrijf Maas-Jacobs als ontwikkelaar van het gebied en de gemeente Etten-Leur als regisseur voor de ruimtelijke invulling.

Het streven is om eind dit jaar de definitieve kaderstelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714693299&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/etten-leur&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief