Gemeente moet bezuinigen: OZB en parkeertarieven flink omhoog

ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur trekt flink de broekriem aan. Dat is nodig om grote tekorten weg te werken. Bewoners gaan dat in de portemonnee voelen. Het gemeentebestuur stelt de raad voor om de OZB met 15,8 procent te verhogen en de parkeertarieven omhoog te schroeven.


"Dit is geen leuke, maar wel een realistische boodschap", stelt wethouder Ger de Weert. De afgelopen jaren waren al mager voor de gemeente. 2018 werd afgesloten met een tekort van 2,8 miljoen euro. Dit jaar dreigt een gat van 3,3 miljoen euro.

De financiële positie is ronduit zorgwekkend. Als er niets gebeurt, krijgt de gemeente  te maken met financieel toezicht vanuit de provincie Noord-Brabant.

Lege spaarpot

De afgelopen jaren wist de gemeente de tekorten nog op te vangen door een beroep te doen op de 'algemene reserve.' Dit is een soort spaarpot. De bodem daarvan komt inmiddels in zicht. "We moeten die nu ook gaan aanvullen", constateert De Weert.

De tekorten zijn met name ontstaan, doordat het Rijk allerlei extra taken bij de gemeenten heeft weggelegd. Zo zijn lokale overheden inmiddels verantwoordelijk voor meer zorgwerkzaamheden (waaronder jeugdzorg), werk en re-integratie. De overheveling van deze taken ging gepaard met forse bezuinigingen vanuit het Rijk. Daardoor moesten gemeenten veel geld toeleggen.

Inkomsten verhogen

Het gemeentebestuur heeft gekeken hoe de inkomsten kunnen worden verhoogd. "Op dit moment hebben we geen toeristenbelasting. We stellen de raad voor om die alsnog in te voeren en die in lijn te brengen met omringende gemeenten", geeft De Weert als voorbeeld. Daarnaast wil het college het onaantrekkelijker maken voor de minima om te kiezen voor de meest uitgebreide zorgpolis. Nu is het mogelijk om het eigen risico af te kopen voor zestig euro. Dat wordt waarschijnlijk 185 euro.

Snijden in bedrijfsvoering

Verschillende wensen van de gemeenteraad worden ook in de ijskast gezet. Het college stelt voor om geen geld uit te trekken voor onderzoeken naar overbodige verkeersborden en de toekomst van de Westpolderplas. Verder wil het gemeentebestuur in de bedrijfsvoering snijden. "We voeren geen vacaturestop in, maar we zullen wel kritisch kijken hoe we vrijkomende posities invullen", kondigt De Weert aan.

Ook wordt kritisch gekeken naar het gebruik van de raadszaal, de Van Gogh-kerk en het Bestuurs- en vergadercentrum. Verder wil het college graag onderzoeken of er op verschillende gebieden anders kan worden gewerkt om bezuinigingen in te boeken. Hierbij is het ook nodig om een kritische blik te werpen op het voorzieningenniveau, het minimabeleid en het onderhoud aan sportaccommodaties en de openbare ruimte.

De Weert stipt aan dat Etten-Leur desondanks de ambitie heeft om bij de vijf goedkoopste West-Brabantse gemeenten te blijven horen. De gemeenteraad debatteert op 24 juni over de jaarstukken.

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714693299&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/etten-leur&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief