Het nieuwe deel van de wijk grenst aan een varkensstal.
Het nieuwe deel van de wijk grenst aan een varkensstal. (Foto: Jack Konings)

Gemeente wil Schoenmakershoek voltooien

ETTEN-LEUR - De gemeente Etten-Leur wil de wijk Schoenmakershoek voltooien. Er ligt nu nog een stuk grond van 3,5 hectare braak. Daar kon eerder niet worden gebouwd, omdat de plannen werden tegengehouden door een veehoudersbedrijf aan de Donkerstraat. Die werd door de Raad van State in het gelijk gesteld, omdat de bouw van woningen hem zou belemmeren in zijn bedrijfsvoering.


Het ging toen met name om geurcirkels rondom het bedrijf met een varkensstal. Op het stuk grond is ruimte voor ongeveer zestig woningen. 54 huizen vallen buiten de geurcirkels. Zes woningen liggen wel vlakbij de stal. "Maar wij denken dat daar sprake is van acceptabele geurhinder. Dat leggen we allemaal vast in een speciale geurvisie. De bewoners weten daarvan als zij daar gaan wonen", legt wethouder Jan Paantjens uit.

Varkensstal

Het betreffende bedrijf ligt aan de Donkerstraat. De boer houdt daar op dit moment alleen koeien, maar er staat ook een in gebruik zijnde varkensstal met een luchtwasser. Het bedrijf heeft een vergunning om de dieren te mogen houden. De standaardnormen voor eventuele stankoverlast staan opgenomen in de 'Wet veehouderij en geurhinder.'

Deze regelgeving geeft gemeenten de mogelijkheid om van de geurnormen af te wijken. Daar maakt Paantjens nu gebruik van: "We moeten wel uitleggen waarom we dat doen." Op deze manier zou het nieuwe beleid ook kunnen standhouden bij de Raad van State. Een extern bureau heeft de geurgebiedsvisie voor gemeente Etten-Leur opgesteld. Volgens hen blijft er een 'redelijk' goed woon- en leefklimaat voor de bewoners van de zes woningen binnen de geurcirkels.

Mix                                                                                                                                                                   

De gemeente wil op de Schoenmakershoek ruimte scheppen voor zestig koopwoningen. Dat wordt een mix van rij-, geschakelde en vrijstaande huizen. Aan de noordkant blijft een open ruimte behouden. Een deel van de benodigde gronden is al bouwrijp gemaakt. Dat betekent dat op die plekken al wegen, rioleringen en nutsvoorzieningen liggen.

Het gaat om het terrein aan de Busschieterslaan, de Kapiteinstraat, de Zilverdagerstraat en de Donkerstraat. Op dit moment zit er nog een loonwerkersbedrijf aan de Donkerstraat 33. Deze ondernemer wil verhuizen naar een locatie aan de Hanekinderstraat. Deze verplaatsing maakt het mogelijk om ook kavels te realiseren aan de Donkerstraat.

Bestemming                                                                                                                                                                                                

Op dit moment kennen de gronden nog geen woningbestemming. De provincie Noord-Brabant moet nog akkoord gaan. Zij vonden eerder dat de gemeente niet voldoende rekening had gehouden met de belangen van de bedrijven die zijn gevestigd aan de Donkerstraat. De gemeenteraad dient daarom alsnog een woonbestemming aan het laatste stukje Schoenmakershoek toe te kennen. Het college van burgemeester en wethouders maakt een eerste stap mogelijk. Als het raadvoorstel er ligt, hebben belanghebbenden tot 9 mei om een zienswijze in te dienen.

De gemeente houdt dinsdag 26 maart een informatieavond over de bouw van woningen in dit laatste deel van de Schoenmakershoek. Hierbij zijn wethouder Paantjens en medewerkers van de gemeente Etten-Leur aanwezig. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor de bewoners die direct grenzen aan de gronden of daarop uitkijken.


 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714693299&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/etten-leur&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief