Roep om provinciale aandacht voor 'zwarte weg'
De aanpak van het groot onderhoud aan de N640 laat te wensen over. Dat zegt de meerderheid van de raad. ARCHIEFFOTO
De aanpak van het groot onderhoud aan de N640 laat te wensen over. Dat zegt de meerderheid van de raad. ARCHIEFFOTO (Foto: )

Roep om provinciale aandacht voor 'zwarte weg'

  algemeen

HALDERBERGE - Er gaat een brief richting de provincie Noord Brabant om specifiek aan dacht te vragen voor de verkeersveiligheid en drukte op de N640 die door Hoeven en Oudenbosch loopt. De fracties van CDA Halderberge, Progressief Halderberge, Voor De Gemeenschap en VVD Halderberge pleiten hierin bij zowel de Provinciale als Gedeputeerde Staten van Brabant voor verschillende verkeersmaatregelen gepleit voor de N640 die volgens de partijen als gevaarlijk bestempeld kan worden.


De aanpak van het groot onderhoud aan de N640 door de provincie laat te wensen over. Dat zegt de meerderheid van de lokale politieke partijen. Ook omwonenden en betrokkenen hebben zich al meerdere malen uitgesproken tegen de plannen. Om een krachtig signaal af te geven aan de provincie, hebben CDA Halderberge, Progressief Halderberge, Voor De Gemeenschap en VVD Halderberge een brief gestuurd. Daarin vragen zij om aanvullende maatregelen.

Oversteken

Op het gedeelte tussen de bebouwde kom van Hoeven en de aansluiting op de Oudenbossche Koepelbaan (St. Bernardusstraat) geldt op dit moment een maximumsnelheid van 80 km per uur. De provincie wil deze snelheid handhaven en het profiel inrichten volgens het "Duurzaam Veilig" principe. Het voorkomen van ongelukken is daarbij leidend. "Natuurlijk delen wij met u dat streven, maar we zijn het niet eens met uw uitgangspunt. Het verruimen van het profiel door de rijbaan te optimaliseren zien wij niet als de oplossing voor het verbeteren van de veiligheid dan wel oversteekbaarheid", zo staat in de brief. "Sterker nog: wij verwachten een toename in het overschrijden van de maximumsnelheid. Wij stellen daarom voor de snelheid terug te brengen naar 60 km per uur en de inrichting van de weg daarop aan te passen. Hierdoor wordt de veiligheid en oversteekbaarheid duidelijk bevorderd."

Bebouwde kom
De provincie wil verder de bebouwde komgrens op de St. Bernardusstraat in Hoeven zo'n 300 meter richting Oudenbosch verplaatsen. "Dat vinden wij een goed idee,
omdat daarmee de snelheid komend vanuit Hoeven meteen na de rotonde
getemperd wordt. Daarom willen wij dit ook doen richting Etten-Leur nabij de Sprangweg in Hoeven", zo laat men weten. In eerdere overleggen is vanuit de provincie de idee geopperd om op de kruising Oude Antwerpse Postbaan- Gors een rotonde aan te leggen. Later is die suggestie door de provincie teruggetrokken. "Nu wordt slechts een geleider aangebracht en de oversteekbaarheid wat aangepast", zeggen de partijen die zich afvragen of er verkeerskundige redenen zijn om de aanleg van een rotonde niet meer verder te onderzoeken. "Bedenk daarbij, dat de aansluitende Oude Antwerpse Postbaan de toegangsweg is voor het vele recreatieverkeer zonder daarbij eerst door de kern Hoeven te rijden", benadrukt de brief.

Sprangweg
"Tijdens de presentatie van 28 februari werd enigszins snel voorbij gegaan aan
de Sprangweg. Dit deel is zonder meer een belangrijk stuk te noemen. De N640 is hier op zijn smalst en verdient in onze ogen extra aandacht. In uw presentatie werd een voorbeeld gegeven met een hele brede weg. Graag zouden wij een projectie ontvangen waarop de werkelijkheid goed te zien is. Daarnaast is het niet helder hoe de bushalte aan de Sprangweg vorm gaat krijgen. Ook is onduidelijk of er rekening
is gehouden met de geplande aanpassingen van de St. Janstraat", sommen de partijen op. Wat betreft het vrachtverkeer vanaf Vosdonk spreekt men van een grote ergernis van omwonenden van de N640. De partijen willen dan ook weten of er plannen zijn om de kruising Oude Kerkstraat/N640 anders in te richten zodat het vrachtverkeer haar route richting de A58 kiest. Tenslotte wijst men in de brief om de slechte communicatie en uit daarmee de hoop op verbetering. 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714773437&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/halderberge&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>