Actiekaart centrum Oudenbosch is getrokken
Ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente maken zich samen sterk voor een beter centrum.
Ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente maken zich samen sterk voor een beter centrum. (Foto: Gemeente Halderberge)

Actiekaart centrum Oudenbosch is getrokken

  algemeen

OUDENBOSCH - Ondernemers, (vastgoed)eigenaren en de gemeente Halderberge gaan zich aan de hand van een actiekaart gezamenlijk inzetten om het centrum van Oudenbosch aantrekkelijker te maken. In deze actiekaart staan de ambities, doelstellingen en stappen weergegeven die de komende tien jaar moeten leiden naar een herziening van het gehele (winkel)gebied.


DOOR JOHAN WAGENMAKERS

Dat men voor een grote opgave staat om het centrum vitaal te maken blijkt wel uit de cijfers. Het landelijk gemiddelde leegstaand winkelvloeroppervlakte is van een vergelijkbare plaats 12%. In Oudenbosch is dit cijfer maar liefst 21%! Het centrum van Oudenbosch kent momenteel 81 verkooppunten detailhandel wat samen goed is voor meer dan 12.000m2. Vooral vanwege het culturele aanbod bestaat het leisure-aanbod ook nog eens uit 17 verkooppunten, wat vrij hoog is. Daarentegen is het aandeel horeca weer relatief klein. Bijkomend nadeel is dat het centrum langgerekt is, waardoor loopafstanden relatief lang zijn, de verbinding met de toeristische trekkers beperkt is, het verblijfsklimaat matig is en de leegstand hoog is, zeker ook op strategische plekken als de Wagenhoek en het Jezuiëtenplein.

Compacter

"Een aanpak van een centrum kan alleen een succes worden als deze met veel partijen is gemaakt. Om het getal van die leegstand naar beneden te krijgen hebben we de inzet van allen nodig," legt wethouder Thomas Melisse uit. "We willen samen met ondernemers en vastgoedeigenaren de huidige situatie in kaart brengen, focussen op verruiming van de bestemmingen, het winkeloppervlak deels saneren en verdere leegstand tegengaan. Zo hopen we de boel in beweging te krijgen om te komen tot een compacter centrum."

Pandenbank

Binnenkort gaan op grote schaal keukentafelgesprekken plaatsvinden met ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. "Dat is inderdaad het eerste wat ons te doen staat. Aan de hand van die gesprekken voor het einde van dit jaar een zogenaamde 'pandenbank' opzetten, zodat we weten wat ondernemers en eigenaren de komende jaren van plan zijn, of ze groei voorzien of juist hun activiteiten willen beëindigen. We zoeken daarbij zeker geen uitbreiding van zaken, maar eerder sanering en compact maken van het centrum. We hebben er vertrouwen in dat we met de actiekaart in de hand met elkaar mooie stappen kunnen zetten." zegt Joep de Wildt namens de Oudenbossche ondernemers.

Sneeuwbaleffect

Bij het wegwerken van leegstand zit men te denken om in het bestemmingsplan meer ruimte toe te laten voor bijvoorbeeld wonen, cultuur en zorg op locaties waar nu detailhandel zit. Het opdelen van grotere panden in kleinere units en zorgvuldig horecagelegenheden verspreiden zijn ook enkele punten uit de actiekaart die maar liefst 25 concrete acties telt. Een ander idee is het uitwerken van subsidies om eigenaren te ondersteunen om zaken mogelijk te maken en drempels weg te nemen. "Als je écht met elkaar in gesprek gaat is het beter om een instrumentenkoffer bij te hebben," meent Melisse. "De acties zijn zeker niet in beton gegoten. Gedurende dit proces kunnen nieuwe inzichten zeker voor bijsturing zorgen. We proberen een sneeuwbaleffect te creëren en daarmee zeker ook levendigheid in de aanloopstraten te krijgen.

Drie kernen

Het college gaat 27 juni aan de gemeenteraad vragen om jaarlijks een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen om de ambities met betrekking tot het centrumgebied voor Oudenbosch te kunnen bekostigen. Een actiekaart voor Hoeven en Oud Gastel volgt respectievelijk in september en december van dit jaar.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714773437&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/halderberge&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>