Het centrum van Oudenbosch, nabij de kade. ARCHIEFFOTO DANIELLE LAROS-BOERE
Het centrum van Oudenbosch, nabij de kade. ARCHIEFFOTO DANIELLE LAROS-BOERE (Foto: DANIELLE LAROS-BOERE)

Gemeente test gevolgen klimaatverandering

  algemeen

OUDENBOSCH - De gemeente Halderberge heeft een aantal 'stresstesten' uitgevoerd om inzicht te krijgen in de gevolgen van de klimaatverandering. Via speciale technieken wordt gekeken hoe een gebied reageert op extreme weersomstandigheden.


Het klimaat verandert. Aan de ene kant moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat de aarde verder opwarmt, aan de andere kant moeten we ons ook aanpassen aan de gevolgen die de klimaatverandering met zich mee brengt. Dat wordt ook wel klimaatadaptatie genoemd.

Stresstesten
Het doel vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is dat gemeenten vanaf 2020 klimaatbestendig handelen en dat we uiterlijk in 2050 klimaatbestendig zijn. De gemeente heeft daarom 'stresstesten' uitgevoerd op de vier thema's uit het Deltaplan: wateroverlast, overstroming, hitte en droogte. Dit om inzicht te krijgen in de gevolgen van die klimaatverandering. Wethouder Jan Mollen: "Door middel van speciale technieken wordt een gebied getest. Er wordt bijvoorbeeld bij wateroverlast getoetst aan minimaal 60 mm regen in één uur en maximaal 90 mm in één uur of 160 mm in twee uur tijd. Dit zijn extreme neerslaghoeveelheden die in Halderberge nog nooit zijn voorgekomen. In de afgelopen tien jaar hebben we in Halderberge nog nooit grotere buien gehad dan 40 mm in één uur. Deze bui gaf al behoorlijke wateroverlast op diverse plaatsen in Halderberge. Hierna zijn op diverse plaatsen waterbergingen aangelegd en rioolstelsels vergroot."

Scheuren

Mollen noemt nog een voorbeeld van een stresstest aan de Molenweg. "Daar zitten enorme scheuren in het asfalt en we kunnen die natuurlijk repareren, maar dan krijg je hetzelfde probleem weer opnieuw wanneer er een periode van droogte aanbreekt. Daarom is het belangrijk om te kijken naar oplossingen voor de lange termijn."


Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie beslaat een heel breed terrein. Van gezondheidszorg tot infrastructuur, woningbouw en landbouw (bijvoorbeeld meer ziekten door hittestress, mislukte oogsten door droogte, schade door ondergelopen huizen door wateroverlast, verzakkingen van woningen etcetera). De klimaatverandering betekent voor het stedelijk gebied vooral vaker blootstelling aan extreme weersituaties. Door in alle nieuwe ontwerpen en herinrichtingsprojecten hier rekening mee te houden kan in de loop der jaren het stedelijk gebied klimaatstevig worden ingericht. Klimaatadaptatie is ook een kans voor de leefbaarheid van de kernen en het landelijk gebied eromheen te verbeteren.

Klimaatteam

Binnen de gemeente wordt het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte nog niet standaard toegepast. Dit wordt wel stapsgewijs ingevuld. Zo werd er vorig jaar gestart met een inspiratiesessie waarin de noodzaak en het enthousiasme voor het klimaat naar boven kwamen. Als gevolg daarvan is een enthousiast en energiek 'Klimaatteam Halderberge' samengesteld. Vanuit daar wordt de interne klimaatdialoog verder uitgerold. In het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan is ook veel meer aandacht voor de klimaatopgave. Door meer aandacht te hebben voor het waterbestendig inrichten van de openbare ruimte, liften de thema's droogte en hitte ook mee. Ook de aandacht voor bewustwording bij de inwoners van Halderberge en het stimuleren van het klimaatbestendig inrichten van particulier terrein zijn onderdelen van deze opgave.

Strategie

Na de verplichte stresstesten voert de gemeente de klimaatdialoog met andere partijen in het gebied om zo de risico's in beeld te krijgen en te bepalen welke strategie nodig is om in 2050 klimaatbestendig te zijn. Deze moeten eind 2020 afgerond zijn. 

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714773437&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/halderberge&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief