Foto: PIXABAY

Digipanel met zeshonderd leden krijgt vervolg

  algemeen

HALDERBERGE - De zeshonderd leden die deel uitmaken van het digipanel Halderberge kunnen ook in 2020 en 2021 vragenlijsten van de gemeente Halderberge. Bijna drie jaar geleden is het panel opgericht om de mening van inwoners te polsen bij het opstellen van beleid of als onderdeel van een evaluatie. 


In maart 2017 heeft de raad besloten dat er een digitaal burgerpanel opgericht zou worden. Panelleden krijgen een aantal keer per jaar vragen over onderwerpen die binnen de gehele gemeente spelen. Dat kan variëren van bijvoorbeeld onderhoud van groen of plannen voor woningbouw tot bezuinigingen en zorg. De gemeente stuurt dan een mail met een link naar een invulformulier. De anonieme antwoorden worden verzameld en meegewogen in de besluiten.

Aantal

Inmiddels zijn er zes onderzoeken uitgevoerd met als onderwerp Woonbeleving, Betrokkenheid bij lokale politiek, Sociaal domein, Ergernissen in de buitenruimte en inzet van de BOA's, Streekomroep en Afvalinzameling. Het aantal digipanelleden startte bij de vragenlijst over woonbeleving met 2442 inwoners. Deze inwoners hadden bij de vragenlijst over de mogelijke opvang van asielzoekers ingevuld ook over andere onderwerpen mee te willen denken met de gemeente. "Vanwege de wet op de privacy is het aantal echter aanzienlijk verminderd", zo vertelt waarnemend burgemeester Heleen van Rijnbach.  Doordat persoonsgegevens niet meer voor meerdere doeleinden gebruikt mochten worden, moesten leden aangeven als ze lid wilden blijven van het panel. Dat zorgde ervoor dat de gemeente vanaf de vragenlijst over ergernissen in de buitenruimte en inzet van de BOA's 521 digipanel leden hadden. Dankzij de burgerpeiling en extra 'prijzen' voor invullers van de afvalinzameling enquête is dat aantal verder gegroeid tot ruim 600 leden. "Daar zijn we erg blij mee", zegt de burgemeester.. "Dat is een mooi representatief aantal. Verder is het zo dat we op diverse manieren inwoners attenderen op het bestaan van het panel."

Burgerparticipatie

Van Rijnbach benadrukt dat een speciaal bedrijf betrokken is bij het opstellen van de vragen. "Je wilt natuurlijk geen suggestieve vragen stellen of de inwoners in een bepaalde richting duwen. We willen het zuiver en objectief houden", zo legt ze uit. "De uitkomsten worden meegenomen in het proces van besluitvorming en het opstellen van beleid. We vinden het daarom erg waardevol om dergelijke informatie te ontvangen. Het is een goede vorm van burgerparticipatie. Het feit dat de leden van het panel hier zelf voor gekozen hebben, zorgt er ook voor dat zij de tijd nemen om de vragenlijst serieus in te vullen. Overigens zorgen we er wel voor dat het gemiddeld slechts tien minuten duurt om de vragen te beantwoorden."

Budget

Halderberge vindt de bijdrage van het digipanel bijzonder waardevol en om die reden heeft de gemeente besloten het digipanel voor de komende anderhalf jaar voort te zetten bij Citisens, het bedrijf dat de vragenlijsten eerder ook al voor haar rekening nam. Het is is om voortaan drie vragenlijsten per jaar uit te zetten onder de inwoners van Halderberge. Dat is een vragenlijst per jaar jaar meer dan tot nu toe werd gedaan. Om die reden wordt het budget voor 2020 verhoogd van 9500 euro naar 15000 euro. 

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714773437&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/halderberge&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief