In maart werd BS Uniek dan eindelijk officieel en feestelijk geopend.
In maart werd BS Uniek dan eindelijk officieel en feestelijk geopend. (Foto: Peter Braakmann)

Gemeente draagt 80.000 euro bij aan vertraging BS Uniek

HOEVEN - De Borgesiusstichting krijgt een bedrag van 80.000 euro als schadevergoeding voor de vertraging die BS uniek in Hoeven heeft opgelopen. De brede school in Hoeven ging aanzienlijk later open, omdat er nog een uitgebreid onderzoek gedaan moest worden naar het gebruik van breedvloerplaten. Deze bouwconstructie werd ook verbruikt bij de bouw van de ingestorte parkeergarage in Eindhoven. De onderwijsstichting stelde de gemeente eerder al aansprakelijk, maar de gemeente was het daar niet mee eens. Na intensief overleg is besloten dat er toch 80.000 euro betaald gaat worden. Volgens Borgesius is er in totaal bijna 114.000 euro schade geleden.


De leerlingen uit Hoeven zouden na de herfstvakantie van 2017 beginnen in het nieuwe gebouw aan 't Groot Stuk, maar de veiligheid kon niet worden gegarandeerd. In het nieuwe gebouw werden namelijk dezelfde constructiemethoden gebruikt als in de ingestorte parkeergarage van Eindhoven Airport.

Risico

Toenmalig Burgemeester Jobke Vonk-Vedder liet weten de situatie erg vervelend te vinden, maar geen risico te willen nemen. "Uit de onderzoeken blijkt dat er geen volledige zekerheid kan worden gegeven over de vloerconstructie. Die zekerheid willen we als gemeente wel, want het gaat over een gebouw waar de kinderen van Hoeven dag in, dag uit onderwijs krijgen. Daarom nemen wij geen enkel risico," zei ze. Om die reden kregen de leerlingen veel langer les in de voormalige schoolgebouwen van de Reuzelaar en de Lindenlommer. De peuters van de peuterspeelzaal werden ook opgevangen op de oude locatie. Dit terwijl het schoolmeubilair en dergelijke al was overgebracht.

Aansprakelijkheid

Er werden aanvullende onderzoeken gedaan. De uitkomsten van deze onderzoeken en contacten met het Ministerie bevestigden dat de vloerconstructie aan de normen voldoet waarna het nieuwe gebouw na de kerstvakantie in gebruik werd vernomen.

De Borgesiusstichting stelde de gemeente Halderberge echter direct aansprakelijk voor de vertraging en de daaruit voortvloeiende kosten. Volgens de onderwijsstichting ging het om 113.857,79 euro. De gemeente Halderberge wees deze aansprakelijkheid van de hand. "Tevens nodigden wij het bestuur van de Borgesiusstichting uit voor nader overleg om te komen tot een gezamenlijke oplossing en zo tijdrovende en kostbare procedures te voorkomen. De Borgesiusstichting heeft dit aanbod aanvaard", zo legt de gemeente uit.

Extra kosten

Recent hebben beide partijen overeenstemming bereikt. Na goedkeuring door de gemeenteraad, is besloten dat 80.000 euro gezien kunnen worden als kosten die daadwerkelijk zijn toe te schrijven aan de uitgestelde ingebruikname van de school. Dat bedrag zal de gemeente dan ook overmaken aan Borgesius. Deze kosten worden meegenomen bij de Zomernota 2019. Als het saldo van de zomernota echter te laag is, zaal het college de gemeenteraad vragen om extra middelen uit de algemene reserves.

Aanpassingen

De gemeente en de Borgesiusstichting zijn verder overeengekomen dat als toekomstige regelgeving vanuit het Rijk aanleiding geeft tot aanpassing van de breedplaatvloeren de kosten voor rekening van de gemeente zullen zijn. "Wij achten dit als redelijk, omdat de gemeente geacht wordt een school op te leveren die voldoet aan de eisen", aldus het college. De brede school Hoeven is verder officieel overgedragen aan de Borgesiusstichting. 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714773437&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/halderberge&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIES