Vloeistofschermen tegen extra giftreinen Oudenbosch
<p>giftreinen-medium</p>

giftreinen-medium

(Foto:)

Vloeistofschermen tegen extra giftreinen Oudenbosch

OUDENBOSCH - Het spoor in Oudenbosch gaat uitgebreid op de schop om de omgeving veiliger te maken. Dat is nodig, omdat het aantal passerende giftreinen fors toeneemt. Verschillende maatregelen moeten ervoor zorgen dat chemische stoffen, vloeistoffen en vervuild bluswater na een ongeval niet in open water of bij woningen aan het spoor terecht komen. Er worden onder andere vloeistofschermen geplaatst. 


“Dit jaar wordt een belangrijk jaar voor de veiligheid rond het spoor in de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal. In januari gaat de uitvoering van diverse maatregelen van start. Het gaat vooral om maatregelen, die ervoor moeten zorgen dat bij een eventueel ongeval met chemische stoffen, geen vloeistof of vervuild bluswater in open water of bij woningen aan het spoor terecht kan komen. Halverwege het jaar zijn de werkzaamheden klaar. Een aantal veiligheidsmaatregelen in Oudenbosch en Zevenbergen wordt in 2023 uitgevoerd, in combinatie met enkele ingrijpende werkzaamheden door ProRail”, zo laat de gemeente weten.

Sloten

De maatregelen zijn vooral van waterhuishoudkundige aard. Op diverse plekken wordt het mogelijk om sloten langs het spoor en andere waterlopen in de omgeving van het spoor af te sluiten. Dit gebeurt door het plaatsen van een betonnen buis, die de brandweer dichtdraait bij een eventueel ongeval met lekkende chemische vloeistof. Die vloeistof kan dan niet wegstromen. Hetzelfde geldt voor eventueel vervuild bluswater. Een compartiment in de sloot of waterloop vangt de chemische vloeistof of het vervuilde bluswater op. De brandweer maakt later de sloot of waterloop leeg en schoon, zodat de vervuiling beperkt blijft. Het compartiment vangt ook chemische vloeistof of vervuild bluswater op dat via de openbare weg wegstroomt. In de weg komen speciale roostergoten die de verbinding vormen naar de nabij gelegen sloot of waterloop.


Vloeistofschermen

Een andere belangrijke maatregel vormt het aanbrengen van vloeistofschermen. Deze voorkomen dat bij een eventueel ongeval met lekkende chemische vloeistof, een deel van deze vloeistof of vervuild bluswater kan wegstromen naar nabij gelegen woningen. Het gaat vooral om plekken waar geen sloot langs het spoor aanwezig is en woningen met hun voordeur of achtertuin tegen het spoor aan liggen. De vloeistofschermen bestaan uit lage kunststof schermen, die zodanig met elkaar zijn verbonden dat vloeistofdichtheid is verzekerd. Deze maatregel houdt tevens in dat vloeistoffen veilig en gecontroleerd worden afgevoerd. Andere maatregelen zijn onder meer de aanleg van een toegangsweg naar het spoor voor een beter bereikbaarheid voor de hulpdiensten in Oudenbosch. In Oudenbosch schuiven enkele maatregelen door naar het tweede kwartaal, omdat ze alleen kunnen worden uitgevoerd op momenten dat het treinverkeer op het spoor wordt stilgelegd. Sommige maatregelen gaan zelfs door naar 2023. Het gaat om de aanleg van enkele roostergoten in de rijbaan: ten zuidoosten van de spoorwegovergang Vaartweg-Molenstraat en aan beide zijden van de spoorwegovergang Bosschendijk. Omwonenden krijgen een brochure, waarin elke maatregel wordt toegelicht. 

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714773437&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=internetbode.nl/halderberge&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;