Foto: Shutterstock

Meer geld nodig voor plan religieus erfgoed Oudenbosch

OUDENBOSCH - De afgelopen maanden zijn de nodige stappen gezet om verder te gaan met de verschillende deelprojecten binnen religieus erfgoed Oudenbosch. Deze vervolgstappen zorgen ervoor dat het college van burgemeester en wethouders nu instemming aan de gemeenteraad vraagt. De instemming gaat om kaders stellen voor het oprichten van een nieuwe stichting voor het beheer en exploitatie van het aankomende cultuurcluster. Verder stelt het college aan de raad voor om extra budget beschikbaar te stellen voor de verbouwing van de kapel van Sint Anna, verbouwing kapel Saint Louis en verbouwing van Fidei et Arti. Daarnaast wordt er budget gevraagd voor de inrichting van de openbare ruimte. 


In april 2021 heeft de gemeenteraad besloten om een deel van St. Anna te verkopen voor woningbouw en de Mariaschool te verkopen aan twee ontwikkelaars. Eerder werd al besloten om geen nieuw cultuurcluster in de Mariabouw te gaan realiseren en in plaats daarvan Fidei et Arti te behouden en in de kapel van Saint Louis en de kapel van Sint Anna sociaal(culturele) functies te geven. De afgelopen maanden is verder gewerkt aan het vervolg hiervan. Er is onder andere in kaart gebracht wat er nodig is om Fidei et Arti te behouden, de functies in de beide kapellen goed tot zijn recht te laten komen en om de buitenruimte in te kunnen richten. Deze inventarisatie is nu gereed. 

Fidei et Arti en culturele functies

Eerder dit jaar werd bekend dat Fidei et Arti behouden zou blijven. Het huidige bestuur heeft een paar maanden geleden aangegeven per 1 oktober 2021 te stoppen. Er wordt nu een kwartiermaker ingeschakeld om te komen tot een nieuw bestuur. Deze kwartiermaker gaat ook verder aan de slag met de culturele functies die in de kapel van St. Anna en Saint Louis een plaats gaan krijgen. Dat betekent dat de functies van de beide kapellen en Fidei et Arti samengebracht gaan worden in één stichting voor het volledige cultuurcluster. 

St. Anna

De kapel van Sint Anna blijft behouden en gaat verbouwd worden. Op dit moment zijn de beoogd gebruikers de Bibliotheek, Heemkundige kring, Toeristisch Informatiepunt, Vluchtelingenwerk en de KBO Oudenbosch. De kwartiermaker bekijkt of er meer commerciële partijen aan toegevoegd kunnen worden om de exploitatie aantrekkelijker te maken. Samen met de beoogd gebruikers, een architect en binnenhuisarchitect worden de plannen verder vormgegeven. Het definitieve ontwerp is nu gereed en wordt verder uitgewerkt naar een technisch ontwerp. Dat technisch ontwerp wordt in het eerste kwartaal van 2022 op de markt gezet. Als alles volgens planning verloopt, dan kan kort daarna de verbouwing starten en kan de kapel in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd worden. 

Saint Louis

De kapel van Saint Louis is deels gerestaureerd in opdracht van Aannemersbedrijf Van Agtmaal. De gemeente neemt de kapel over van Van Agtmaal. Om de kapel geschikt te maken voor het toekomstig gebruik van voorstellingen en recepties, etc. zijn er aanvullende werkzaamheden nodig. De werkzaamheden zijn onder andere het repareren van het stucwerk, brandveiligheid, vloerconstructie, verlichting en inrichting. Door deze noodzakelijke werkzaamheden kan de kapel pas begin 2023 veilig in gebruik genomen worden.

Fidei et Arti

Ook het gebouw van Fidei et Arti gaat vernieuwd worden. Een eerste inventarisatie is gemaakt. In overleg met het toekomstige bestuur wordt het plan verder uitgewerkt. De verwachting is dat eind 2023, begin 2024 gestart kan worden met deze verbouwing. 

Buitenruimte

Nu de plannen voor de verschillende onderdelen een stapje verder komen, is het ook tijd om budget te reserveren voor het inrichten van de buitenruimte. Wethouder Jan Mollen: “Als over een tijd alle gebouwen binnen religieus erfgoed een prachtige uitstraling en invulling hebben gekregen, dan kan de buitenruimte natuurlijk niet uit blijven. Daarom stellen we aan de gemeenteraad voor om hier ook budget voor te reserveren.”

Mariabouw en Mariaschool

Het plan voor de Mariabouw wordt nog verder uitgewerkt door Woonkwartier. Het pand gaat onder andere gebruikt worden als bijzondere woonvorm en horeca foyer. Het horeca gedeelte wordt gehuurd door de gemeente als foyer voor de kapel van Saint Louis. Woonkwartier heeft de omgevingsvergunning aangevraagd en deze vergunning is inmiddels verleend.

De Mariaschool is verkocht. De vergunningen hiervoor zijn verleend en de bouw is in volle gang.

Nu kaders stellen om stappen te kunnen zetten

Wethouder Jan Mollen: “Deze stappen zijn nodig voor het laten stralen van onze parels van het religieus erfgoed in Oudenbosch. Hiermee vergroten we de aantrekkelijk en leefbaarheid van het centrum. Dat heeft niet alleen een positief effect op de inwoners van onze gemeente, maar ook op de toeristisch-recreatieve sector. De afgelopen maanden hebben we zeker niet stil gezeten rondom alle onderdelen van het religieus erfgoed. De puzzelstukjes zijn nu goed in beeld. Maar voordat de puzzel gelegd kan worden, is het belangrijk om duidelijk te krijgen van de gemeenteraad wat onze kaders zijn. Geld speelt daar een belangrijke rol in. Dat maakt dat we nu vragen om een extra investering van in totaal 3 miljoen euro”

De gemeenteraad bespreekt het raadsvoorstel tijdens een commissievergadering op maandagavond 18 oktober vanaf 20.30 uur. Op woensdag 3 november wordt een besluit genomen tijdens een extra raadsvergadering. 

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714773437&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/halderberge&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief