Foto: Wesley van der Linde

‘Meer dan voldoende parkeerplaatsen bij speelboerderij Slikstraat Oudenbosch’

OUDENBOSCH - Er komen meer dan voldoende parkeerplaatsen bij de speelboerderij aan de Slikstraat tussen Hoeven en Oudenbosch. Raadslid Pertijs vreesde parkeeroverlast voor de omgeving, maar hoewel er 62 parkeerplaatsen nodig zijn, worden er 75 gerealiseerd. Verder benadrukt de gemeente dat er in de horeca geen feesten en partijen gegeven mogen worden.


De gemeente staat positief tegenover de realisatie van een speelboerderij met ondersteunende horeca aan de Slikstraat 22. Twee jaar geleden ontstond het plan om een kinder- en speelboerderij te realiseren. “Onder strikte voorwaarden hebben we toen de bereidheid uitgesproken om een bestemmingsplanprocedure op te starten. De afgelopen tijd is initiatiefnemer samen met een adviesbureau bezig geweest een concept-bestemmingsplan op te stellen. Om de onderneming te doen slagen is er meer bebouwing nodig”, aldus het college begin september. “Daarmee komt de speelboerderij wel dichterbij de noordelijk gelegen gasleiding. Er worden maatregelen getroffen om de kans op én het effect vaneen fakkelbrand te verkleinen. Dit is besproken met de Gasunie, Veiligheidsregio en OMWB. Zo worden er schuilmogelijkheden geboden en wordt een BHV-plan opgesteld. Op korte termijn zullen we het vooroverleg starten met de formele vooroverlegpartners zoals provincie en waterschap”, zo liet men destijds weten.

Horeca

Raadslid Pertijs van Lokaal Halderberge vreesde dat horeca een te grote rol zou gaan spelen. “Bent u niet bang dat het eerder een horecagelegenheid, dan een kinderspeelplaats zal zijn, nu er al meer bijgebouwd moet worden”, vroeg Pertijs zich af. Volgens het college moet de horeca duidelijk een aanvulling zijn op de speelboerderij en niet andersom. “Met u zijn we van mening dat hier geen horecagelegenheid toelaatbaar is. Het gaat om ondersteunende/ondergeschikte horeca voor bezoekers van de speelboerderij. Reguliere zelfstandige horeca is uitgesloten, ook na onverhoopte beëindiging van de speelboerderij, én kortdurende of incidentele afwijkingen zoals feesten en partijen in de avonduren worden niet toegestaan. De ondergeschiktheid moet ook visueel duidelijk zijn, de horeca heeft geen zelfstandige toegang en de openingstijden zijn op elkaar afgestemd. De horeca mag niet aan een andere exploitant uit handen worden gegeven. Bij overtreding van de afspraken treden we handhavend op”, zo zegt de gemeente.

Parkeren

Pertijs vroeg zich ook of er, nu de bebouwing uitgebreid wordt, wel voldoende parkeergelegenheid overblijft.  ”Voor een echte kinderboerderij met speeltoestellen blijft er ons inziens maar heel weinig ruimte over om te parkeren voor het toestromend verkeer. Hoe wordt deze overlast voor de toekomst voorkomen? Als je ziet hoeveel ruimte er nodig is aan de Zundertseweg bij Kinderboerderij de Scherpenberg voorzien wij hier toch wel problemen”, zei hij. “’Voor de parkeerbehoefte is er volgens de Parkeernota een berekening uitgevoerd die rekening houdt met de bezoekersduur en de bedrijfsopbouw. De behoefte is op 62 parkeerplaatsen gesteld, maar er worden 75 plaatsen gerealiseerd. Daarmee wordt ruimschoots aan de behoefte voldaan. We zullen toezien op het voorkomen van overlast door verkeerd parkeren”, besluit de gemeente. 

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516714773437&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/halderberge&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief